Bra att sjuksköterskeutbildningen granskas!

Skrivet av Gästbloggare

3 mars 2014

Studentbloggen

lena-vennbergFör snart två veckor sedan offentliggjordes Universitetskanslersämbetets (UKÄ)  utvärdering av landets samtliga utbildningar till sjuksköterska. Resultatet samt kommentarer från Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och från mig finns att läsa i pressmeddelandet ”Så är kvalitén på sjuksköterskeutbildningarna”. I Vårdförbundet Students styrelse kommenterar sjuksköterskestudenten och ledamoten Lena Vennberg resultatet såhär:

”UKÄ är en myndighet som har till uppgift att granska alla högskoleutbildningar. De tittar på hur väl utbildningarna lever upp till de mål som finns för utbildningarna. Det är viktigt.  Att sjuksköterskeutbildningen håller en hög kvalitet är avgörande för oss studenter på programmet men också för vården som helhet och för hela samhället.

I höstas deltog jag själv i utvärderingen på min studieort Luleå Tekniska Högskola. Jag gjorde det eftersom jag tycker att det är viktigt att ta tillvara på tillfällen där jag kan uttrycka min åsikt om utbildningen. Att UKÄ granskar min utbildning tycker jag är bra.

I utvärderingen har den vetenskapliga grunden i utbildningen haft en central betydelse. Det är bra eftersom det blir allt viktigare att som sjuksköterska ha ett vetenskapligt förhållningssätt. I en föränderlig hälso- och sjukvård måste vi kunna söka kunskap och ha ett kritiskt förhållningssätt. Därför är det bra att vetenskapligheten har stärkts i sjuksköterskeutbildningen. Utbildningen måste ju följa och leda utvecklingen i vården och förbereda inför det kommande yrkeslivet.

Sjuksköterska är ett självständigt och kreativt arbete och genom att utveckla dessa förmågor under utbildningen får vi lättare att möta de krav som yrket kräver och vi blir mer trygga i oss själva och vår kommande profession.”

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!