Gästinlägg från Sara och Lena!

Skrivet av Gästbloggare

11 oktober 2013

Studentbloggen

kvalitetsregisterVi, Sara Both och Lena Vennberg, har i veckan deltagit som representanter från Vårdförbundet Student vid den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen i Stockholm. Genom föresläsningar och seminarier fick vi ta del av hur register kan användas i patientnära förbättringsarbeten och i kunskapsstyrning. Vi var inbjudna till ett speciellt Lärandespår där möjlighet gavs att träffa studenter inom andra hälso- och sjukvårdsutbildningar, då det är vi som tillsammans är framtidens användare av kvalitetsregister. Syftet med lärandespåret var att främja ett interprofessionellt perspektiv på hur kvalitetregister kan användas i utbildningen och även i verksamheten. Vi träffades regelbundet under konferensen för att diskutera våra tankar och intryck.

Konferensen gav oss inspiration och förståelse för vilken resurs kvalitetsregister är vid förbättringsarbete. Dessutom blev vi än en gång påminda om vilka möjligheter vi som blivande sjuksköterskor har till en utvecklande och varierande yrkeskarriär. Vi anser att kvalitetsregister bör implementeras redan under grundutbildningarna för att det ska bli naturligt att arbeta med dessa inom hälso- och sjukvården. Vi kommer diskutera ämnet tillsammans med de övriga styrelsemedlemmarna för att driva frågan vidare.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!