Inspirerande studenter!

Skrivet av Gästbloggare

12 september 2011

Studentbloggen

Så har höstterminen dragit igång med stormsteg! Trots att höstrusket med obligatoriskt mys, levande ljus och varm choklad verkar långt borta. Solen håller sig tappert kvar, men vi klagar inte! Några veckor in på terminen har vi studerandeombudsmän redan hunnit med att besöka flera högskolor runt om i landet. Förra veckan tog vi som vanligt med oss våra tjusiga lila studentväskor med Vårdförbundetloggan och reste söderut mot destinationen Malmö Högskola.

Flera intressanta personer letade upp vår monter och bytte några ord. Well, montern var visserligen svår att missa eftersom Skåneavdelningen lyckats norpa den bästa platsen mitt framför entrén! Vi blev lite extra inspirerade av en tjej som med två och ett halvt års erfarenhet som grundutbildad sjuksköterska fått 31 000 kr i månadslön på ett sommarvik i somras. Fler sådana bra exempel vill vi ha!

Medan Isabel stod och diskuterade medlemskap med en klunga nyfikna termin 1-studenter passade jag på att fördjupa mig lite i hur sjuksköterskestudenten och tillika studerandemedlemmen Susanna Tjernberg ser på sin utbildning. Susanna, som precis börjat termin fyra, är positiv till utbildningen i sin helhet, men tycker att det finns saker som kan förbättras:

”Jag saknar lite mer medicinska ämnen såsom fysiologi och anatomi, det är för lite av det idag. Däremot är det svårt att säga vad som skulle tas bort om de medicinska ämnena skulle ta upp mer plats”.

Susanna Tjernberg, sjuksköterskestudent på Malmö Högskola

 Att det satsas för lite på just de medicinska kunskaperna kring vissa sjukdomssymtom/tillstånd inom utbildningen är en inte helt ovanlig åsikt bland sjuksköterskestudenter som vi mött ute på lärosätena. En del studenter menar att omvårdnadsteorier tar för stor plats och att de skulle ha mer nytta av medicinska kunskaper när de väl blir yrkesverksamma. Susanna håller ändå inte riktigt med där: ”Omvårdnad är ändå själva grunden i bedömningen av patienten utifrån sjuksköterskans roll och det behövs.”

 Susanna  efterfrågar en mer regelbunden uppföljning av vissa moment och föreslår att övning i hjärt- och lungräddning, HLR, bör upprepas ofta, helst varje termin:

”Jag var med om en situation på fritiden i somras där en man blev akut sjuk och jag var den enda som kunde HLR någorlunda bra, hade jag haft rutinerna färskare i minnet hade jag kunnat hjälpa bättre.”

 Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) är ett hett ämne bland studenter och antalet praktikveckor ser mycket skiftande ut i olika delar av landet. Susanna Tjernberg är nöjd med hur hennes högskola prioriterar vfu:n och menar att det är där hon får omsätta teorin till verkligheten, men tillägger: ”Visst skulle man alltid vilja ha mer praktik, men vad skulle då prioriteras bort? Jag har i alla fall trivts jättebra på mina placeringar, haft handledare som varit engagerade och gärna velat ta del av den kunskap jag har med mig. Jag har blivit behandlad som en tillgång av personalen och de har hjälpt mig att uppnå de mål jag haft för respektive placering.”

 Som studerandemedlem betalar Susanna 150 kr för hela studietiden:” Jag tycker att det är en bra överenskommelse. Sen gillar jag Vårdfokus eftersom det är en tidning med uppdaterat innehåll”.

Hur nöjda är ni andra med utbildningen i stort? Har ni blivit bra bemötta ute på era placeringar?

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!