Förkortad arbetstid? Inte för min skull!

Så står man där med plakatet i handen, Korta arbetstiden!

Nej, det går inte, säger SKR. Vården behöver fler arbetade timmar inte färre.

Jaha, tänker jag, ja det där med förkortat arbetstid. Ska det vara något att bråka om egentligen. Det kanske inte behövs? Inte för vår skull men…

Kanske för patienten, som behöver stå ut med mig när jag sitter i inskrivningsluckan på akuten och för sjuhundrasjuttiofjärde gången får frågan om hur lång tid det kommer ta innan de får träffa doktorn. När arbetsbelastningen är för stor under för lång tid så orkar man inte leva som man lär, arbeta som man är utbildad, ansa, leka och lära, värna patientens levda kropp. Man bara blänger och mumlar. Patienten som är så orolig för att det ska vara något farligt och livshotanden som drabbat hen men som i stället för några lugnande ord och ett empatiskt bemötande får en uttråkad blick, om jag ens tittar upp, och ett rutinmässigt mekaniskt mässande: detkommertaetttagtilljagkanintesägahurlängedetberorpåomdetkommerpatientersomärmerallvarligtsjukadåfr degåföreochvijobbarpåsåfortvikanmendetärmångasomsökervård.

Så kanske kortare arbetstid för patientens skull

Och kanske för kollegorna som får jobba med någon som har ork och energi, kanske helt plötsligt någon som har lust att vara förrådsansvarig och beställa rätt omläggningsmaterial för en gångs skull.

Och kanske för studenterna i våra yrkesgrupper som får handledare som faktiskt visar hur man gör och inte bara hänvisar till Vårdhandboken som de själva aldrig har läst och sen springer vidare i korridoren för att hinna med tre andra uppgifter samtidigt. En handledare som vill ha studenter, som lär ut så den kliniska erfarenheten ges vidare under trygga former.

Och kanske för cheferna som får fler och mer utvilade medarbetare att utmana med utbildningar och ansvar, kompetenshöjande insatser och kvalitetsarbete och allt sånt där som chefer älskar.

Och kanske för chefens medarbetare som får en första linjechef som också har kortare arbetstid och återhämtat ser arbetsmiljöbrister i vitögat. Som en riddare i skinande rustning bekämpas sen alla faror; organisatoriskt, systematiskt och förebyggande

Och kanske för våra tvärprofessionella kollegor som inte behöver jaga runt i korridoren för att få tag på oss. Så de inte behöver ställa in operationer för att vi är för få, eller vänta längre på provsvar och röntgensvar. För vi har kortare arbetstid och lockar tillbaka alla som lämnat vården. Vi är fullbemannade och redo, pigga och glada. Och aldrig mer kommer vi skälla ut någon som bara skickat men glömt att signera en remiss!

Och kanske är vår förkortade arbetstid ett bra förslag för alla vars professionella eller privata liv vi dagligen berör.


Kommentarer

  1. Dock är det väl egentligen så att vi behöver arbetstidsförkortningen för att det är för stressigt, för hög arbetsbelastning till för låg lön. Därmed behandlar ju arbetstidsförkortningen mer symptomet än sjukdomen. Och i slutändan om vi får den, är inte risken att det kan bli ännu högre arbetsbelastning om arbetsgivaren kan säga att vi nu får arbetstidsförkortning vilket innebär att vi ska klara en högre belastning.

  2. Håller med fullt ut!
    Längtar efter den dag då vi ges möjlighet att vara den bästa versionen av oss själva som sjuksköterska, kollega och medmänniska !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården