AISAB: Sluta fuskstäda för bövelen! 

Har du någonsin städat hemma och tagit fram dammsugaren och insett att du inte orkar storstäda utan dammsuger bara de ytor som syns? Det är väl inga gäster som kommer dra ut soffan och titta under den ändå? Att flytta möbler och dammsuga under och bakom kan du ändå göra nästa gång du ska städa… eller nästa gång… eller gången efter det… 

Varför prata om dammsugning på en facklig blogg? Jo, för att det är så här arbetsgivaren i dagsläget löser problem. Det storstädas inte, det är bara det synliga golvet som städas. Bakom alla möbler bygger dammhögarna på sig och dammråttorna blir större och större utan att någon tar tag i dem. 

Arbetsmiljön på ambulansen i Stockholm är en het fråga men där problemlösningen är kortsiktig och i sista sekund. Regionanställda medarbetare på ambulansen får ständig övertid, får jobba betydligt mer helgtimmar än anställda på sjukhusen och medarbetare på ambulansen får inte samma ersättning som resten av regionen. 

I dagsläget har vi korta överlappningstider där personalbyte ska ske eller där sista patienten ska tas om hand. På dygnsgående ambulanser har vi totalt 60 minuter överlappningstid, fördelat över hela dygnet, vilket disponeras lite olika beroende på om ambulansen går delat dygn eller treskift. Som exempel kan dagpersonal jobba 07.30-14.45, eftermiddagspersonalen 14.30-21.00 och nattpersonalen jobbar 20.45-07.45. En ambulans som går delat dygn kan ha ett dagpass kl 07.30-20.00 och ett nattpass som ligger kl 19.30-08.00. En ambulans som slutar på kvällen kan ha 10 minuter innan passet och 20 minuter efter passet som överlappning. 

AISAB har som arbetsgivare länge skyllt på att de jobb som tilldelas ligger utanför deras kontroll och att det är Prioritering- och Dirigering (i dagsläget SOS Alarm) som fördelar uppdrag och därmed är ansvariga för den övertid som medarbetarna får. Ett begrepp som florerar är “planerad övertid” där betydelsen är att ärenden som tilldelas nära medarbetarens sluttid är planerad övertid från PoD men som i själva verket bör ses som beordrad övertid från arbetsgivaren. Även om det inte är arbetsgivaren som tilldelar ärenden är förutsättningarna för verksamheten kända. Det nya direktivet 9:3 från regionen som säger att ambulans inte ska tilldelas annat än prio 1A och prio 1B sista 30 minuter av drifttid eller innan personalbyte är inte tillräckligt. Erforderliga överlappningstider i kombination med direktiv 9:3 är vad som krävs. AISAB kan inte längre bortförklara övertid med att PoD utför sitt tilldelade uppdrag. 

Så här korta överlappningstider skulle aldrig accepteras intrahospitalt och då är ändå all personal fysiskt på samma plats vid personalbyte. Skulle du som sjuksköterska på en avdelning acceptera att ha 15 minuter på dig att läsa på patienter och få rapport av avgående sjuksköterska? Troligtvis inte. 

AISAB är i en process där de kommer bli ensam vårdgivare inom prehospital vård i Region Stockholm och då måste det ske en förbättring i förutsättningar för arbetsmiljö. Det går inte längre att köra på i samma hjulspår utan AISAB behöver följa med resten av regionen och skapa goda förutsättningar. 

Vårdförbundet har påtalat problemen och föreslagit lösningar som inte hörsammas av det regionägda bolaget AISAB. Våra förslag är följande:

 • Anslut till 24/7-avtalet som gör det mer attraktivt och ger medarbetarna mer vinning i att jobba obekväma arbetstider. Alla andra regionägda akutsjukhus är anslutna så varför inte AISAB?
 • I dagsläget kommer sjuksköterskor som jobbar minst 30 % natt ner till 34,20. Här vill vi se att medarbetare som väljer att jobba natt premieras ytterligare och får en veckoarbetstid på 32,20 timmar precis som på våra akutsjukhus i Region Stockholm.
 • Reducera helgtjänstgöringen! AISAB kräver att varje sjuksköterska jobbar 12-13 timmar helg/vecka. Det är horribelt och betydligt fler timmar än vad anställda på sjukhusen gör där helgtjänstgöring ligger på cirka 6-7 timmar helg/vecka eller 2 av 5 helger.
 • Dubblera natt-OB! Resten av de regionägda akutsjukhusen har dubbelt OB nattetid men inte AISAB. AISAB har valt att inte genomföra denna förändring. 
 • Överlappningstid i nivå med andra akutverksamheter. 15-30 minuter är inte tillräckligt!
 • Att måltidsuppehållen ska fungera och avtalet respekteras så vi får möjlighet till att äta och återhämta oss under arbetspasset. (http://Artikel i DN: Ambulanspersonal portades från matsal – fick äta i sjukhusgarage

Det är dags för AISAB att sluta städa bara i hörnen, flytta möblerna och göra en rejäl storstädning inför att medarbetarna från hela regionen inrangeras under AISAB. Våra nya medarbetare som flyttar in kommer titta bakom soffan och hitta alla dammråttor så gör något åt det innan den stora inflyttningen! SLUTA FUSKSTÄDA FÖR BÖVELEN!

Linus Törneberg
Skyddsombud och förtroendevald
Vårdförbundet


Kommentarer

  1. Verkligen olika förutsättningar!
   Tur att vi har flera drivna från Kommunal som börjar engagera sig också nu!

 1. Mycket bra! Det är dags för förändring! Dessutom är drifttiderna på vissa bilar ändrade så enheter som haft sluttid 15:00 ändrat till 16:00. Detta gör det ännu svårare för dom som har barn att hämta på förskola/skola att hinna i tid innan dom stänger.

  1. Tack!
   Förhoppningsvis blir det bättre möjligheter att styra drifttider när vi är en vårdgivare för att passa både verksamhet och medarbetare! Och jag tror absolut att överlappningstider är nyckeln så man vet att man slutar den tid man har i schemat (sen kanske man är på station tidigare vissa dagar och senare andra dagar men man lämnar ändå stationen tiden på schemat).

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården