Tankar kring LUF:s förslag om lagändringar

Vi (avdelningsstyrelsen Stockholm) snubblade över en debattartikel på SvD: s hemsida gällande ett förslag på att avskaffa semesterlagen och arbetstidslagen.

https://www.svd.se/a/eJjL7a/luf-avskaffa-lagarna-om-semester-och-arbetstid

Vårat svar på det ( som inte publicerades som replik på artikeln) är följande.

 

Att avveckla arbetstidslagen och semesterlagen? Är det tänkt som ett nytt och fräscht sätt att se på arbetsmarknaden? LUF:s resonemang riskerar skicka oss tillbaka 150 år i tiden eller till en ny overksam framtid. Den lagstiftning vi har i dag sätter en grund, ett golv så att säga. Vi är eniga med LUF att det bästa är när arbetsgivare och arbetstagarorganisationen gemensamt genom kollektivavtal kommer fram till vad som är bäst för deras verksamhet. Men de måste ha något att utgå ifrån, annars står vi arbetstagare med mössan i hand och hoppas på arbete och semester baserat på arbetsgivarens välvilja. Eller så står arbetsgivaren där, med brist på arbetskraft, eftersom ingen behagar komma till jobbet under just den här perioden.

Arbetstidslagstiftningen är en skyddslagstiftning. Vad vi som fackförbund för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker ser är att vi jobbar oss sjuka. Tyvärr inget som är unikt för vår bransch. Tack vare forskning vet vi att vi blir sjuka av att jobba för mycket, vid fel tider och utan möjlighet till återhämtning. Det glöms tyvärr bort när man känner att man bara ska hinna med lite till, oavsett om det är för att tjäna lite mer, visa framfötterna eller bli klar i tid. Utmattning och utbrändhet leder till långa sjukskrivningar. Det är en kostnad för samhället och för individen. Vårdförbundet vill verka för ett hållbart yrkesliv ända fram till pension. En förutsättning för det är goda villkor på arbetsmarknaden. När man är med i ett ungdomsförbund är man i den unga och odödliga åldern. Det är förvånande att LUF omodernt avviker från det deras jämnåriga allt som oftast efterfrågar, nämligen bättre villkor på arbetsmarknaden. Tur då att det finns personer närmare döden, fackförbund och skyddslagstiftning, som månar om att ni ska fortsätta skriva debattinlägg i flera decennier till.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!