Har du någon gång blivit kallad hjälte?

Eller ängel?

Det är inte helt ovanligt i våra medlemsgrupper och visst känns det ibland som om det stämmer. Vi kavlar upp ärmarna och går oftast rakt in i det som andra backar från och undviker. Det är blod, slem och avföring, stora känslor och svårt lidande. Då står vi stabilt och lyckas ofta vara både trevliga och proffsiga. När man passar på att bjuda på kaffe och samtidigt som man kollar om det kryper något i bensåret på mannen som sovit på tunnelbanan senaste året så känner man sig faktiskt lite som en ängel. När man handleder 4 studenter samtidigt som man rondar med den pensionerade överläkaren som ordinerar saker som inte använts sen -87 och telefonen ringer så man guidar anhöriga till rätt avdelning och blandar antibiotika medan man försöker sig på en så välformulerad genomgång av hur man gör detta för de 4 studenterna som visar sig vara riktiga läshuvuden och har 75 följdfrågor, ja då känner man sig som en hjälte.

En grundförutsättning för ett hållbart yrkesliv är återhämtning mellan arbetspassen.

Det är som det är och det är oftast det vi älskar med våra jobb, men det är också det vi ska orka med. Orka hela vårt yrkesliv. En grundförutsättning för ett hållbart yrkesliv är återhämtning mellan arbetspassen. Ett socialt liv utanför jobbet skyddar mot ohälsa och etisk stress. I veckan som kommer ska vi få inblick i hur några av våra medlemmar gör för att koppla bort jobbet och återhämta sig på fritiden.

Vi är mer än våra jobb och det är livsviktigt att orka med sitt privatliv med samma engagemang som vi har i vårt professionella liv. När man arbetar oregelbundet och på obekväma arbetstider är schemaläggningen något som måste vara hållbart över tid. Även om det känns lockande att trycka in många arbetspass tätt så man får längre ledigheter är detta något som i långa loppet kan vara hälsovådligt. Friskfaktorer är att undvika långa arbetspass, många nattpass i rad eller att på annat sätt komprimera arbetstiden. Det som är bäst för dig är att få minst 11 timmars dygnsvila mellan arbetspassen. Det finns forskning och det finns skyddslagstiftning. Och det finns mycket roligt att göra på sin lediga tid.

Vi hoppas att du i veckan som kommer blir inspirerad och motiverad att måna om ditt hållbara yrkes- och privatliv.

Carin Lhotsky
Leg. Specialistsjuksköterska Barn och Ungdom
Förtroendevald Vårdförbundet
Styrelseledamot Avdelning Stockholm

 

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården