Den som ska leda kvalitetsarbetet är den biomedicinska analytikern!

Efterfrågan och behovet av vård ökar. Med en ständigt växande och åldrande befolkningen är behoven dessutom inte bara stora utan även annorlunda. Vi ska ställa om till en god och nära vård men även resterande vård blir mer och mer specialiserad. Samtidigt blir situationen tuffare för hälso- och sjukvårdspersonalen – många orkar inte jobba heltid och lämnar vården för andra branscher. Så är även fallet för biomedicinska analytiker. Vi har extremt stora pensionsavgångar och lyckas inte utbilda tillräckligt många nya biomedicinska analytiker. År 2022 uppgavs det brist på biomedicinska analytiker i 20 av 21 regioner. Det är inte heller tillräckligt många som väljer att söka sig till utbildningen. Varför? Jo, för att löneläget är uselt, kompetens- och karriärmöjligheterna begränsade och arbetsmiljön och villkoren för dåliga. En något dyster bild…

Det är vi som har kompetens inom teknik, diagnostik och kvalitet med patienten i fokus. Alltid.

Arbetsgivare anställer numera i högre grad andra professioner och yrken på labben för att de inte lyckas bemanna upp med biomedicinska analytiker. Men egentligen är den biomedicinska analytikern den enda legitimerade professionen inom laboratorievetenskap och borde vara det självklara valet att anställa. Det må vara billigare att anställa andra professioner, men ska vi verkligen sälja patientsäkerheten? När du genomgår en fysiologisk undersökning eller när ett av dina prov ska analyseras räknar du med att svaret blir rätt. Du räknar med att analysen genomförs av kompetent personal med rätt utbildning. Patientsäkerheten får inte säljas – vi behöver stärka den biomedicinska analytikerns roll som en diagnostisk kvalitetsledare på laboratorierna och i undersökningsrummen. Med tanke på den stora bristen på biomedicinska analytiker som vi står inför, kommer andra professioner arbeta i högre utsträckning på våra laboratorier. Och detta behöver inte vara negativt, då vissa arbetsuppgifter kan utföras av andra professioner. Men den som ska leda kvalitetsarbetet är den biomedicinska analytikern. Det är vi som har kompetens inom teknik, diagnostik och kvalitet med patienten i fokus. Alltid.

Jag ser också en ljusglimt vid horisonten. Jag ser en hel yrkeskår som ställer sig upp och säger ifrån, som kräver bättre villkor, löner och utvecklingsmöjligheter. Jag ser tusentals biomedicinska analytiker i Vårdförbundet som brinner för sin profession och som arbetar varje dag med att hjälpa människor, nämligen patienterna. Vi lyfter biomedicinska analytiker i samverkan, till politiker och i lönerevisioner. Vi försvarar vår kompetens och patientsäkerheten varje dag och lyfter utmaningarna gällande kompetensförsörjningen. Vi arbetar för en nationellt reglerad specialistutbildning. Vi är en stark yrkeskår och vi skapar förändring! Ett ihärdigt och envist arbete. Men viktiga saker brukar sällan vara lätta.

Grattis till alla biomedicinska analytiker på vår yrkesdag den 15 april – låt oss fira våra framgångar och segrar. Och låt oss sedan hitta ny kraft att påverka. Tillsammans!

Sophia Godau, legitimerad biomedicinsk analytiker, styrelseledamot i avdelning Stockholm, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet


Kommentarer

  1. Mycket bra Sophia!
    Dags att steppa fram och axla ledarskapet, det kommer ingen annan att göra för eller åt oss. Vi är ”miraklet”.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården