Vi håller Sverige vid liv – så var är satsningarna?

Håller handen på äldeboende

SVT har under december 2021 placerat ut 40 kamerateam på ett stort antal vårdinrättningar, sjukhus, ambulansstationer och kliniker i hela Sverige. Detta har mynnat ut i en dokumentärserie som kortats ner till fem timmar.

Det jag slås av när jag tittar på SVT:s serie är att den visar våra medlemmar i mötet med patienternas alla skeden. I kontakt med födsel, död, när de växer upp och när de ska få förutsättningar för att leva sitt liv som de vill leva det. Genom olyckor och lycka, utmaningar och framsteg. Serien heter ”Håll Sverige vid liv”. Men vad innebär det?

Att överleva? Eller att leva?

Att få behandling och slussas ut ur systemet så fort som möjligt? Eller att få den vården och det stödet som patienten och dess anhöriga verkligen behöver?

Att vara en produkt eller ett prov i en produktion? Eller att vara en person, en individ som är värdefull?

Det är vårdpersonalen och våra medlemmar som varenda dag och dygnet runt hjälper Sveriges invånare att leva – inte endast att överleva. Genom personcentrerad vård. Personcentrerad vård är vårt etiska förhållningssätt och vår människosyn. Det är det som styr våra handlingar och som gör skillnad när vi analyserar, diagnosticerar och vårdar. Och det är den personcentrerade vården som är avgörande för om våra patienter och deras anhöriga blir behandlade som produkter och siffror eller behandlas med hänsyn till hälsa och helhet. Det är våra medlemmar som varenda dag, i alla lägen och platser skapar hälsa och förutsättningar för ett liv i värdighet. Oavsett om det är i ett laboratorium, i primärvården, på en röntgenavdelning, i ambulansen, i förlossningsvården, i kommunen, på särskilt boende, eller på intensivvårdsavdelningen.

Serien belyser vikten av den personcentrerade vården. Den visar att mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienter och anhöriga spelar roll. Jag är glad över att hela Sverige får ta del av detta för att se varför det är avgörande för människors liv. Men vi får inte se så mycket av den fruktansvärt ovärdiga arbetsmiljön som många inom hälso- och sjukvården upplever varje dag och dygnet runt. När de pressar sig själva till att inte låta de dåliga villkoren påverka mötet med patienten. Den visar inte miljön där personalen inte räcker till, där arbetstiderna är ohållbara och där våra professioner inte värderas. Den visar inte vad som händer om vi inte får tid och resurser att ge vården vi har lovat Sveriges invånare. Den visar inte hur biomedicinska analytiker, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor jobbar deltid eller till och med lämnar vården för att de inte orkar. Eller för att samvetskvalen är för stora när patienter behandlas som produkter. Våra patienter är inte bara symptom och sjukdomar, de har förmågor, tankar, känslor, vilja och drömmar. Precis som vi som vårdar dem. Och vi behöver rätt förutsättningar för att ge en personcentrerad vård.

Och nu är det valår. Hälso- och sjukvårdsfrågan är het, den hetaste bland väljarna. Men vården händer inte bara när det är valår – den händer hela tiden. Den ska finnas tillgänglig för alla människor i detta land oavsett geografisk placering, bakgrund och behov. I Sverige vill vi att alla får vård där de är och där de behöver den. Anpassad till individen och personen som ska få vård. Alltid.

Så nu undrar jag: Varför ska vi alltid spara in? Varför ska vi alltid banta ner?  Varför ska våra medlemmar göra mer på mindre tid? Varför får inte personalen bättre villkor? Det är mycket snack och lite verkstad, speciellt när det är valår. Men frågan vi måste ställa våra arbetsgivare, politiker och makthavare är vilken slags vård vi vill ge Sveriges invånare och vilka resurser vi vill ge dem som bedriver vården. Vill vi producera och laga efter läge eller vill vi hålla Sverige vid liv? Ett värdigt liv?

Det är våra medlemmar som gör skillnaden. Sjuktalen hos vårdpersonalen är högre än någonsin förut. Och vi står inför en av de värsta somrarna någonsin, där passen är obemannade och där patientsäkerheten står på spel. Vi håller Sverige vid liv. Så var är de stora satsningarna?

/Sophia Godau
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Stockholm
Förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!