Vad hände på Kongressen 2022?

Kongressledamöter på påverkanstorg under kongressen

Vårdförbundets Kongress 2022 var mäktig, spännande och många viktiga beslut togs. Vi har lovat er en sammanfattning ur avdelning Stockholms perspektiv så vi ska göra ett försök att sammanfatta och koka ner allting i ett litet blogginlägg – en nästintill omöjlig sak att göra. Men här kommer det!

Den 13–16 maj reste Vårdförbundets alla 190 kongressombud tillsammans med förbundsstyrelsen till Uddevalla för att fatta viktiga beslut som rör Vårdförbundets arbete nu och i framtiden. Avdelning Stockholm närvarade med 29 kongressombud och totala antalet röstberättigade på Kongressen var 201 personer. Kongressens uppgift är beskriven i stadgarna och innebär bland annat att:

  • Besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod
  • Besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi
  • Besluta om medlemsavgift och organisation
  • Välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, förbundsrevisorer, ersättare till förbundsrevisorer, avtalsråd och valberedning
  • Granska verksamheten den gångna kongressperioden

Allas fokus under Kongressen är våra medlemmars bästa. Kongressen öppnades faktiskt med fyra berättelser från medlemmar som delade med sig av hur de upplevt pandemin. Det var otroligt gripande berättelser som också satte medlemsperspektivet på kartan ytterligare. Det är för medlemmarna vi var där – för att verka för att våra medlemmar har de bästa förutsättningarna att utföra sina jobb.

Vi var många kongressombud med olika professioner, bakgrund, geografisk lokalisation i landet och olika hjärtefrågor. Det går också att tackla problemen inom hälso- och sjukvården på många olika sätt. Vi blötte och stötte alla motioner och propositioner i så kallade påverkanstorg och ibland kom vi överens och ibland tyckte vi olika. Och det är ju det som är fantastiskt med demokrati – att vi får tycka olika! Kongressens tema var ”En höjd röst” och varje röst räknades.

Kongressen fick många digitala eller fysiska hälsningar, bland annat av statsministern Magdalena Andersson, en presentation av årets VFU-rapport från Vårdförbundet Student samt ett tal av TCO:s ordförande Therese Svanström i slutet av Kongressen.

Tydligt fokus under Kongressen låg på villkorsfrågorna – våra medlemmars arbetsmiljö. Vi tog många beslut, bland annat kring miljö, beredskap, lön, rasism, arbetstidsförkortning, nyckeltal för antalet patienter per sjuksköterska, kompetensförsörjning, värdet av våra professioners legitimation mm.  Även ekonomiska beslut togs kring bland annat medlemsavgiftens storlek och konfliktfondens storlek. Hett på agendan var också frågor om hur vi som förbund ska organisera oss internt och vår interna demokrati. Hela kongressen tog också enhälligt beslut om dokumentet och uttalandet att ”Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet”. Läs kongressuttalandet här: Kongressuttalande: Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet. – Vårdförbundet (vardforbundet.se)

Vi valde även förbundsstyrelse, avtalsråd, förbundsrevisorer och valberedning för de kommande fyra åren. Vi är stolta över att så många från avdelning Stockholm valdes till nationella förtroendeuppdrag! Vi är representerade i både förbundsstyrelse, avtalsråd, bland förbundsrevisorerna och i valberedningen:

  • Förbundsstyrelseledamöter: Sophia Godau (biomedicinsk analytiker) och Oscar Martinez Martinez (sjuksköterska)
  • Avtalsråd: Jörgen Ekström (sjuksköterska) och Lena Elfström (sjuksköterska)
  • Förbundsrevisor: IngaLill Sundström (sjuksköterska)
  • Valberedningen: Gunilla George (sjuksköterska)

Läs mer om vilka som valdes här: Sineva Ribeiro vald till förbundsordförande – Vårdförbundet (vardforbundet.se)

Det var en spännande Kongress och vi är alla lite trötta just nu men ack så taggade på de kommande fyra åren! Det var otroligt givande att träffa alla kongressombud från runt om i landet, diskutera, argumentera och dela erfarenheter. Tack till alla kongressombud från avdelning Stockholm för er insats och ert engagemang! Och till er medlemmar: tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor kring Kongressen eller vill veta mer.
Ni kan även hitta information på webben: Kongress 2022 – Vårdförbundet (vardforbundet.se)

Nu kämpar vi vidare för en bättre hälso- och sjukvård och för bättre villkor för våra medlemmar. Med en höjd röst!

Maria Bergman
Sophia Godau
Cecilia Asp Paulrud

Vårdförbundet avdelning Stockholms kongressombud

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

Skriv på uppropet

Dags att vårda vården – vi kräver en bättre arbetsmiljö.

Vårdavården logotyp

Skriv på här