Aha, men är inte du sjuksköterska i grunden? Jobbar inte du på labb?

Vi skulle vilja berätta om Vårdförbundets medlemmar som har en egen yrkestitel, legitimation och specialkompetens som tyvärr är okänd för allmänheten. På fysiologkliniken på Danderyds sjukhus jobbar 30 biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi. Som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi har vi mycket patientkontakt, och blir ofta förväxlade med specialistsjuksköterskor av både patienter och annan vårdpersonal. Det är inte många som vet att vårt yrke finns, därav kan det vara svårt att veta vad en biomedicinsk analytiker gör. Därför vill vi höja rösten, visa att vi finns och påminna om att vi är en viktig del i vårdkedjan.

Som stolta biomedicinska analytiker kan vi säga att vi är experter på olika laboratorievetenskapliga metoder inom klinisk fysiologi, neurofysiologi samt nuklearmedicin. Bakom otroligt många diagnoser finns en biomedicinsk analytiker som har analyserat prover eller utfört undersökningar för att en diagnos ska kunna fastställas eller förkastas. En biomedicinsk analytikers uppdrag är att utföra undersökningar med hög kvalité och pålitliga resultat så att rätt diagnos kan fastställas. Hos oss på fysiologkliniken undersöker vi allt från urinblåsan, nerverna, hjärnan, kärlen, lungorna, njurarna och hjärtat. Till oss kommer både öppenvårds- och slutenvårdspatienter, men vi går även ofta till dem på avdelning. Under 2021, mellan januari och mitten av november, har vi utfört över 18 700 interna undersökningar samt drygt 4900 externa undersökningar. Vi alltså utfört drygt 1870 interna, och 490 externa, undersökningar i månaden 2021.

I vårt yrke använder vi oss av många olika undersökningsmetoder, vilket gör arbetet både komplext och varierande. På kliniken jobbar vi hårt för att ta vara på kunskapen och den höga kompetens våra biomedicinska analytiker besitter och idag har vi hela 18 svarsskrivande biomedicinska analytiker som står för 25% av svaren från fysiologkliniken.

Vi är stolta över vår yrkestitel, och det arbete vi gör. Våra undersökningar leder till att en diagnos kan ställas och att patienter kan få rätt behandling. Vi har en central och viktig roll i vården, som bör uppmärksammas mer! Biomedicinska analytiker har, tillsammans med fysioterapeuter, lägst livslön bland de vårdyrkena med universitetsutbildning. Vi hoppas därför att fler ser vilket jobb vi gör och att det börjar satsas på biomedicinska analytiker, för vi behövs för att vården ska fungera.


För att ge er en inblick över vilka metoder vi utför på fysiologkliniken på Danderyds sjukhus beskrivs några av dem här nedan.

Arbetsprov

Denna undersökning är ett belastningsprov vars syfte är att bestämma den fysiska prestationsförmågan och vad som eventuellt begränsar den. Under ett standardarbetsprov får patienten cykla på en cykelergometer. Under cyklingen övervakas patienten med EKG och blodtrycksmätningar, dessutom får patienten bedöma sin ansträngningsgrad och eventuell bröstsmärta kontinuerligt. Några vanliga indikationerna för arbetsprov är, misstanke om koronar sjukdom, misstänkt ansträngningsutlöst arytmi och dyspnéfrågeställningar.

Duplex

Hos vår kärlsektion undersöks vener och artärer i kroppen med ultraljud. Här kan frågeställningen vara allt ifrån kontroll av dialysacess till källa för TIA/stroke. Vi undersöker halskärlen, vener och artärer i armar och ben, bukaortan och kartlägger kärlens morfologi inför accessoperation.

Ekokardiografi

Vår ekoverksamhet består av ultraljud på hjärtat, både transthorakalt och esofagalt, samt stress-eko där hjärtat provoceras för att se hur det fungerar i arbete. Vanliga frågeställningar är ejektionsfraktion, regionalitet, klaffvitier och speciellt nu under covid: högerkammarbelastning. Förutom de EKO-apparaterna på kliniken finns det även smidiga apparater vi kan använda oss av vid utryckning till andra vårdenheter. Alla våra biomedicinska analytiker som utför ekokardiografi har delegering för kontrastgivning vilket ofta underlättar bedömningen av hjärtat.

Långtids-EKG

Långtids-EKG används vid diagnostisering av patienter med arytmisymptom, bedömning av patienter med känd arytmi eller patienter där antiarytmisk behandling ska utvärderas. EKG-registreringen sker kontinuerligt under 1–7 dygn och analyseras sedan på kliniken. Våra biomedicinska analytiker kopplar på utrustningen på patienten samt läser in och redigerar den insamlade EKG-datan när utrustningen lämnas tillbaka. De svarsskrivande biomedicinska analytikerna bedömer sedan om någon arytmi föreligger.

MR-hjärta

Magnetkameraundersökning (MR) av hjärtat kan med stor noggrannhet bestämma hjärtats anatomi, hjärtrummens storlek och pumpförmåga samt om några inflammationer eller skador föreligger i hjärtat. Indikationer för MR-hjärta kan vara infarkt, arytmogen högerkammarkardiomyopati, hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation och olika typer av inlagringssjukdomar. MR-hjärta används även när andra undersökningar inte kunnat fastställa fynd eller diagnos.

Neurofysiologi

På neurofysiologisektionen utför vi undersökningar på det centrala och perifera nervsystemet. Hos oss gör vi främst elektroencefalografi (EEG), elektroneurografi (ENeG) och elektromyografi (EMG). Vanliga frågeställningarna vid EEG är epilepsi, nedsatt hjärnfunktion (encefalopati) och hjärninflammation (encefalit). ENeG utförs vid frågeställningar gällande det perifera nervssystemet. Vanliga frågeställningar som besvaras är olika typer av polyneuropati eller fokala nervskador som tex karpaltunnelsyndrom. EMG är en metod för att utreda neuromuskulära sjukdomar såsom ALS och görs ofta i kombination med ENeG.

Nuklearmedicin

På nuklearmedicin utför personal från fysiologkliniken två metoder: hjärtskintigrafi och renografi. Radiofarmaka injiceras till patienten, och bildtagning sker med hjälp av gammakamera. Vid hjärtskintigrafi undersöks hjärtmuskeln samt om ischemi föreligger. Vid renogram undersöks njurarna och dess funktion. En metod som nyligen tillkommit hos oss på nuklearmedicin är hjärtamyloidosskintigrafi. Metoden används för utredning av patienter med vänsterkammarhypertrofi och/eller hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. 

Spirometri

Med spirometri undersöks lungornas funktion vid olika ventilationsinskränkningar för att diagnostisera eller gradera olika lungsjukdomar såsom KOL, astma eller lungfibros. Undersökningen innefattar bl.a. bestämning av olika lungvolymer, olika mått på forcerad in- och utandning som lungornas diffusionskapaciet. Med spirometri är det möjligt att urskilja s.k. restriktiva och obstruktiva lungsjukdomar som även är en vanlig frågeställning hos oss. 

Urodynamik

Om en patient har tömningssvårigheter, trängningsbesvär eller inkontinens från urinblåsan kommer de till oss där vi utför en urodynamisk undersökning. Här värderas blåsans kapacitet, funktion och dess tömningsförmåga. Undersökningen brukar ta ca två timmar och kräver samarbete mellan patient, undersköterska och biomedicinsk analytiker.

Tack för att ni läste!

Anna Jesperson Mora

Leg. Biomedicinsk analytiker

Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus

Lina Karlsson

Leg. Biomedicinsk analytiker

Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus

Natavan Seidova

Leg. Biomedicinsk analytiker

Förtroendevald/Skyddsombud

Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus


Kommentarer

  1. Så snyggt! Jätteviktigt att vi tillsammans hjälps åt att synas och marknadsföra ett stimulerande,roligt och utvecklande arbete

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Skriv på uppropet

Dags att vårda vården – vi kräver en bättre arbetsmiljö.

Vårdavården logotyp

Skriv på här