Felaktiga anställningsavtal

Skrivet av Gästbloggare

23 november 2021

Stockholmsbloggen

För ca. 2-3 år sedan kontaktades Vårdförbundet av nyanställda medlemmar på Karolinska Universitetssjukhuset som hade anställningsavtal med 3 månaders uppsägningstid. När vi undersökte saken var vår bedömning att avtalen var felaktigt utformade.

När vi påtalade detta för arbetsgivaren fick de medlemmar som ville sluta tidigare göra det. Vi inledde en dialog med arbetsgivaren i frågan för att säkerställa att nya felaktiga avtal inte skulle dyka upp. Då kom Covid…..

Frågan blev nedprioriterad och några nya felaktiga avtal hörde vi inte talas om.

Tidigt i höstas dök dock ett nytt avtal upp och vi återupptog diskussionen med arbetsgivaren. Efter att arbetsgivaren slutligen kontaktade SKR konstaterade de att vår tolkning var den rätta.

Det innebär i korthet att uppsägningstiden det första året är 1 månad för båda parter, men att arbetsgivaren vid anställningstillfället kan besluta om att de regler som gäller efter ett års anställning, 3 månader för arbetstagaren och 6 för arbetsgivaren, ska gälla tidigare. Observera att detta endast gäller anställda inom Kommuner och Regioner.

I samband med detta vill jag också understryka att anställningsavtalet är ett väldigt viktigt dokument och att du bör läsa det noga innan du skriver under. När du skriver under det accepterar du att utföra arbete för arbetsgivarens räkning. I avtalet bör framgå anställningsformen, i vilken omfattning du ska arbeta, vilken lön du har och vilket kollektivavtal som gäller. På svensk arbetsmarknad är de flesta arbetsgivare bundna av kollektivavtal. Kollektivavtal är oftast mycket utförliga och reglerar de flesta frågor som kan gälla i din anställning. De viktigaste delarna handlar om arbetstider, OB- och övertidsersättningar, semesterdagar/semesterförmåner och tjänstepension, men många andra frågor är också reglerade. Offentliga och privata arbetsgivare har olika kollektivavtal. Du kan hitta de vanligaste kollektivavtalen som rör Vårdförbundets medlemmar på vår hemsida.

Misstänker du att du har ett felaktigt utformat anställningsavtal kontakta lokalt förtroendevalda eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Patrik Reisberg, Förbundsombudsman Vårdförbundet

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården