Spelar det någon roll vem som gör jobbet?

Skrivet av Emma Jonsson

24 maj 2021

Stockholmsbloggen

Om du ska bygga en altan, anlitar du en målare då? Om du behöver ha hjälp med vardagsstädning, ringer du då rivningsfirman som även utför grovstädning? Om du behöver sektionsfälla ett träd, ringer du då tonåringen som brukar hjälpa dig att klippa gräset?

Nej, det skulle inte jag heller göra.

Jag skulle vilja ha den som har kunskap att utföra den tjänsten jag behöver. Målaren är bra på att måla, men jag ska ju bygga en altan. Det är en snickare jag behöver. Helst med erfarenhet av att bygga just altaner eftersom grunden är bergig och ojämn och det är en del nivåskillnader och vinklar. Och för vardagsstädningen är det just finliret jag behöver bland mina ärvda porslinsfigurer. Och sektionsfällning av träd kräver erfarenhet, kunskap och eventuellt extra utrustning, alltså inget som den vanliga tonåringen besitter.

Vad händer då när vi behöver intensivvårdssjuksköterskor? (Varför vi behöver intensivvårdssjuksköterskor? Jo, därför att de varit för få alldeles för länge, jobbat alldeles för mycket övertid och haft alldeles för låg lön i förhållande till sin kunskap, erfarenhet och kompetens. Många har valt att sluta och jobbar på andra arbetsplatser eller hos andra arbetsgivare eller till och med i helt andra branscher. Dessutom kom det en pandemi som gjorde att de fick jobba 12,5-timmarspass alldeles för mycket och anvisas på krislägesavtal med 48-timmars arbetsveckor månad efter månad. Och när det lugnade sig en stund i pandemin fick de jobba på för att den köställda vården skulle betas av.)

Men vad händer då när sjuksköterskorna med ett års specialistutbildning inom intensivvård, vården av de mest livshotande sjuka, är för få och inte finns på plats när vi behöver dem? Jo, tydligen ringer vi målaren, rivningsfirman och gräsklipparen! Alltså, absolut inget fel på målare, rivningsfirmor, grovstädare eller gräsklippande tonåringar. Inte alls. Vi har anlitat dem förut, i ett annat syfte med ett annat mål. De utförde sina uppgifter med bravur.

Emma Jonsson, leg sjuksköterska och leg barnmorska.

Men nu saknas alltså intensivvårdssjuksköterskor. Vad gör sjukhuset då? Jo, de ringer grundutbildade sjuksköterskor. Inget fel på grundutbildade sjuksköterskor, vi har kunskaper som behövs inom många områden i hälso- och sjukvården.

Men på det högspecialiserade Universitetssjukhuset Karolinska vill man anställa grundutbildade sjuksköterskor till de svårast sjuka patienterna. Tanken är att de ska ha någon typ av erfarenhet och att de (initialt?!) inte ska ha hand om de svårast sjuka. Bara de näst svårast sjuka. Att det ska finnas en erfaren intensivvårdssjuksköterska i närheten. Observera att det inte är så att de grundutbildade sjuksköterskorna ska komplettera intensivvårdssjuksköterskorna, alltså gå utöver ordinarie bemanning. Nej, de ersätter dem. Den totala intensivvårdskompetensen späds alltså ut. På det högspecialiserade universitetssjukhuset.

Vi vet att dödligheten i covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar ökade när sängplatserna utökades och intensivvårdskompetensen späddes ut, det beskrivs av Socialstyrelsen i DN 27/4 (Trycket avgör hur många som dör på IVA). Vi vet också från internationell forskning publicerad i American Economic Association att vårdens kvalitet ökar med sjuksköterskornas utbildningsnivå och erfarenhet från den egna enheten samt att produktiviteten sjunker när team bryts upp av att erfarna slutar och andelen nya och oerfarna samt tillfällig personal ökar (https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.6.2.231).

Så varför ringer vi inte den med bäst förutsättningar att få det beställda jobbet utfört på bästa och säkraste sätt? Varför tecknar inte det högspecialiserade universitetssjukhuset ett kollektivavtal om akademisk specialisttjänstgöring, där den grundutbildade sjuksköterskan får en tjänst på sjukhuset som motsvarar dennes kompetens, får gå specialistutbildningen på betald arbetstid och sedan EFTER att utbildningen är klar, börjar jobba där det behövs intensivvårdskompetens? Under tiden får icke-akut vård som kräver intensivvårdskompetens utföras någon annanstans där kompetensen finns och räcker till eller helt enkelt vänta. Under tiden hinner arbetsmiljön ses över, lönestruktur och lönespridning justeras och hälsosamma scheman upprättas så att det blir attraktivt att jobba på det högspecialiserade universitetssjukhusets intensivvårdsavdelning med de svårast sjuka patienterna.

Varför vill vi sätta tonåringen på att sektionsfälla stora träd med fara för dennes liv och säkerhet? Varför riskerar vi våra ärvda sköra porslinsfiguriner genom att beställa grovstädning? Och varför ber vi målaren bygga vår altan med risk för att jobbet tar längre tid och resultatet blir sämre? Varför ger vi de som ska utföra arbetet så dåliga förutsättningar?

Varför ringer vi inte den med kompetens för jobbet och begär en offert? Eller är det så att det är det det högspecialiserade sjukhuset har gjort? Och tycker att det där och då var för dyrt? Och nu ser sig om efter mer och mer desperata lösningar som blir mer kostsamma i längden?

Bli medlem i Vårdförbundet

Gör som 114 000 andra och gå med i Vårdförbundet. Testa oss och bli medlem idag. Blir du medlem nu får du tre månader kostnadsfritt medlemskap. Gäller yrkesverksamma medlemmar vid ett tillfälle.

Bli medlem nu