Att leda en organisation

Skrivet av Gästbloggare

29 april 2021

Stockholmsbloggen

Att undervisa och handleda inom Omvårdnaden har blivit en alltmer komplex uppgift, med flera utmaningar som kräver ledarskapsförmåga och kunskap om organisationsförändringar.  För att bli och arbeta som sjuksköterska/Barnmorska måste vi vara medvetna om behovet att leda andra. Vi måste bekräfta vår bild av naturlig ledare och ta plats i organisationen. 

Den vanligaste missuppfattningen är att den läkare som utmärks för sin talang, som har skrivit flest vetenskapliga artiklar, som har expertkunskaper inom visst område ska bli ledare eller chef.    Chefens och ledarens roll är inte att vara Nationalencyklopedin inom ett område.  Huvudmomenten i läkarutbildningen är att diagnostisera och behandla sjukdomar, inte att utbilda företagsledare. Läkarna har blivit lärda att framstå som solister. De måste lära sig att leda. 

I min roll som sjuksköterska eller/och Barnmorska måste finnas vissa medfödda egenskaper som gör oss till en naturlig ledare. Ledarens huvudsyfte är inte att identifiera alla problem eller kvalitetsfrågor utan att skapa en miljö som bidrar till kreativitet och låter kvalitet blomstra. Ledarskap innebär att involvera andra människor. 

När en ledare möter ett problem, ska den informera sig först, tänka klart och kritiskt, konsultera medarbetarna, fatta ett beslut och agera för att lösa problemet.  

En duktig ledare förändrar. Först analyserar den aktuella situationen, identifierar behovet av att förbättra, siktar på möjligheterna, ändrar eller reformerar det befintliga. En bra ledare lägger fram förslag och testar dem. Om förändringen visar sig vara bra och fungerar kommer medarbetarna att försöka tillämpa den. En ledare går från vad det är till vad det borde vara.  

Ledarskap är handling. En ledare ska känna igen behoven och skillnaderna hos medarbetarna, var och en som individ. Som ledare måste man ta risker och vara kreativ för att kunna uppnå de uppsatta målen inom vården och leda medarbetargruppen mot samma mål.  Ledarskap är en utmaning. Många ledare tror att deras roll är att kritisera och hitta brister. Ledaren övertygar. Befordran till chefsposition ger auktoritet, men inte respekt. Respekt får man från sina medarbetare.


Dixi 
Rodrigo-Germán Araya de Castilla 
Leg Barnmorska 

Källa 

Motivation.se 

Karin Tenelius 

 ”Att du är expert gör dig inte alltid till en bättre ledare. Många gånger är det tvärtom.” 

Oktober 2016 

https://www.motivation.se/innehall/att-du-vet-bast-ar-ett-hinder-for-att-vara-en-bra-ledare/ 

Gillberg, Anna & Wesslén, Niclas-2014. Att leda en organisation genom pågående förändring. En kvalitativ studie om ledarskapets betydelse. Institutionen för ekonomi och IT. Avdelningen för företagsekonomi. Högskolan Väst. 

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården