Jag stärks när vi gör saker tillsammans. Men när Sverige tagit sig igenom Coronakrisen måste vi komma ihåg vilka som analyserade alla prover.

Skrivet av Gästbloggare

15 april 2020

Stockholmsbloggen

Missförstå inte det här, jag är också orolig. Vi är ett läge som ingen av oss har varit med om tidigare, kanske något som man kommer att läsa om i historieböckerna i framtiden. Det är hemskt både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv och en mängd sociala och samhällsviktiga konsekvenser är oundvikliga. Några kommer att se anhöriga gå bort, andra att se bolag försvinna. Företag och restauranger, som vi är vana ska finnas där, kommer inte att göra det.

Mitt i allt elände ser jag att alla vill samma sak, politiskt käbbel är borta och vi enas i en gemensam väg framåt. Jag vet att vi genomlever ett blodbad men tillsammans ska det gå. Det måste. Jag stärks när vi gör saker tillsammans. Några handlar åt äldre, andra printar visir. Precis som att vi sympatiserar med olika stadslag, så enas vi med vårt landslag. Nu hissar vi vår fana, visar vårt tifo och beslutsamhet. Tillsammans ska det gå!

När Sverige tagit sig igenom Corona-krisen måste vi komma ihåg vilka det var som gav er saklig information om hur ni skulle ta proverna, vart ni skulle skicka proverna och hur ni skulle transportera proverna på ett säkert sätt.

Hur många vet vilka det är som analyserar alla Corona prover? Är det läkare? Nej. Sjuksköterskor? Nej.

Jeannie Lewander, legitimerad biomedicinsk analytiker

Låt mig presentera biomedicinska analytiker, som är bland Sveriges absolut sämst betalda akademiker och där man inte ens kommit upp i 33 000 kronor i månadslön efter 30+ år i yrket.

När vi inte analyserar era virusprover klassificerar vi blodceller för att avgöra om ett barn håller på att utveckla en leukemi eller inte. Eller tittar på EKG under arbetsprov för att se om det finns förträngningar i hjärtats kranskärl. Eller ser till att patienter får rätt blod under operationen. Eller undersöker könsceller för att se om ni verkligen kan få barn och hur man i så fall kan hjälpa.

Förtroendevald, Vårdförbundet och Leg. Biomedicinsk Analytiker 

Jeannie Lewander 

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården