Budgetarbete för 2021 påbörjas nu under hösten. Det är även dags att påbörja medarbetarsamtal och sedan kommer lönesamtal för det gångna året.

Din lokala förtroendevalda kan påverka 2021 lönebudget i samverkan med arbetsgivaren på klinikens samråd. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tecknat ett löneavtal med Vårdförbundet vilket behöver beaktas. Även den lokal överenskommelse Region Västmanland har med Vårdförbundet behöver aktualiseras där en betydande lönespridning kan påvisas.

Har du en lokal förtroendevald som medverkar i klinikens samråd? Om inte, se till att du och dina kollegor väljer minst en, följe länken nedan. https://www.vardforbundet.se/sidor-for/fortroendevald/ditt-uppdrag/bli-fortroendevald/

I den lokala lönebildningen är det din närmaste chef (som har mandat att sätta lön) du ska dialog med. Alltså är det din chef och inte HR som sätter lön. Du kan själv i dialog med din chef påverkar din lön utifrån lönekriterierna, kom ihåg att lönen ska vara individuell och differentierad.

Vårdförbundets övergripande mål med lönearbetet är att våra yrken ska värderas högre. Lönen ska spegla din kunskap, kompetens och erfarenhet, bidrag till utvecklingen av vården och till att uppfylla verksamhetens mål. Det är din arbetsgivare som sätter din lön.

Skriv på vår #tackamedlön kampanj nedan. https://tackamedlon.nu/

Genomgången av kompetensmodellen ska ske under din medarbetarsamtal. Har arbetsplatsen arbetat med kompetensmodellen? Har du en kompetensutvecklingsplan? Kan verksamhetens mål kopplas till lönekriterier? Har du kända och väl förankrade lönekriterier där verksamhetens uppdrag, mål och förväntat resultat kopplas till din lön?

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinsk analytiker, styrelseledamot, avd. Västmanland

Bli medlem

Läs mer vad du får som medlem.

Bli medlem nu