Årsmöte i Avdelning Stockholm!

Medlemmar samlade till årsmöte på Münchenbryggeriet
Medlemmar samlade till årsmöte på Münchenbryggeriet

Onsdagen den 5:e Oktober var det dags för Vårdförbundet Avdelning Stockholms årsmöte. Vi samlade runt 130 medlemmar för att behandla lokala motioner och samla in-put till kommande års verksamhet i Stockholm och åsikter inför vilken politik Vårdförbundet skall föra på lång sikt. Det senare handlar om förbundets vision, hur vi ska ha det på jobbet 2028.

Mycket har förändrats i Vårdförbundet de senaste åren. Beslut som tagits vid tidigare kongresser för att vi ska samlas till ett Vårdförbund, beslut som trots våra många lokala avdelningar skall göra att vi står enade och för en gemensam politik gentemot stora som små arbetsgivare, lokalt som nationellt. Dessa beslut har också haft effekter på hur våra lokala årsmöten ser ut och vad för typ av beslut vi kan ta och inte.

Nuvarande visionen visades.
Nuvarande visionen visades.

För den som har tidigare erfarenhet från föreningslivet så kan det därför upplevas som att det saknas en del punkter på årsmötets dagordning. När presenteras verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redogörelsen, och var är revisorerna?

Vårdförbundet har över tid tagit steg för att bli ett förbund och har så här långt nått ett läge där förbundet är en juridisk person, med en ekonomi och en verksamhetsberättelse (ovanstående frågor hanteras därför av kongressen). Men fortsatt behöver vi arbeta för att föra en gemensam politik över landet. Där vi ställer lika krav på våra arbetsgivare, för att vi ska ha lika goda villkor överallt. Det gör att Vårdförbundet ibland kan upplevas något stelbent, långsamt och centraliserat. Något som en del medlemmar uttryckt inför det svar som Avdelning Stockholms styrelse gav på den enda inkomna motion som årsmötet tog ställning till. Årsmötet ansåg motionen besvarad.

Motion: Eftersom det är sådan brist på sjuksköterskor i allmänhet och svårt att få helgpersonal i synnerhet är mitt förslag att höja helgob och helgob-natt rejält för då skulle det inte vara svårt att hitta personal som vill jobba extra på helger. Detta kanske är en fråga för kongressen men kan man hitta på något lokalt avtal för att öka helgob rejält i Stockholm?

Styrelsens svar: Lokala avtal är uppsägningsbara på kort tid från endera part. För att få långsiktiga hållbara ersättningar vill Vårdförbundet att dessa regleras i centrala avtal. Det pågår ett centralt arbete mellan parterna på SKL-området gällande rätten till återhämtning, och i det arbetet förs även diskussioner angående ersättningarna för jour, beredskap och obekväm arbetstid.

Vårdförbundet arbetar för att vi ska ha ett hållbart yrkesliv med rätt till återhämtning. Vi vill att ordinarie bemanning ska vara tillräcklig dygnets alla timmar utifrån verksamhetens uppdrag. Vårdförbundet arbetar för att vi ska vara rätt värderade i vår grundlön, en ersättning för vår kunskap och kompetens, samt att ersättningen för obekväm arbetstid ska vara procentuell.

Från avdelningens sida prioriterar vi att lägga kraft till de centrala förhandlingar som pågår, och vid eventuella lokala villkorsdiskussioner prioriterar vi säkerställandet av återhämtning och bättre löneutveckling framför ekonomiska extraersättningar.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Jag sympatiserar förstås i sak med denna motion, våra OB-ersättningar är skamligt låga. Men för att vi ska uppnå goda och hållbara villkor över tid krävs att vi når centrala avtal. Avtal som skapar stabilitet och som inte arbetsgivaren från en dag till en annan kan säga upp för att NKS eller något annat ekonomiskt slukhål har skapat underskott i budget som enkelt löses genom att ta tillbaka de förbättrade villkor vi just förhandlat oss till. Exemplen har varit flera den senaste tiden som många gånger gjort att våra medlemmar känt sig tvingade till att säga upp sig. Så vill vi inte ha det (https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/september/besparing-blev-dyr-for-ambulansen/)(https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/mars/annu-en-massuppsagning-drabbar-sjukvarden/)

För att flytta fram våra positioner och nå framgång måste trycket från oss komma samlat och enat! Med den ovilja att förbättra våra villkor som vi möter är det enda sättet att lyckas. Vi har många viktiga frågor att ta tag i, men vi når längre om vi betar av dem en i taget med samlad kraft.

Årsmötet gav också nya möten och nya kontakter medlemmar emellan och oss förtroendevalda och medlemmar emellan. Med ett tillskott av fräscha idéer, och med påfyllnad av energi ser jag som styrelseledamot fram emot att arbeta vidare med de önskemål och förslag som kommit in gällande vår verksamhet 2017, och ser redan nu fram emot nästa årsmöte. Hoppas vi ses då!

De gripande föreläsarna Astrid Börjesson och My Morin.
De gripande föreläsarna Astrid Börjesson och My Morin talade om sitt arbete med båtflyktingar på Medelhavet respektive arbetet med att förstärka Liberias beredskap vid ebola-utbrott.

Jonas Carlsson, styrelseledamot Avdelning Stockholm

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!