Varför arbetar Vårdförbundet för att minska övertiden när du och dina kollegor vill arbeta övertid?

Vårdförbundet är väl medvetna om att du och dina kollegor kanske vill arbeta mer övertid än vad som tillåts. Det kanske passar dig där du befinner dig i livet just nu. Att inte arbeta mer övertid kanske ställer till det för individen, för den enskilda arbetsplatsen eller för första linjens chef och verksamheten kanske inte går ihop utan övertiden. Trots detta arbetar Vårdförbundet för att minska övertiden, hur går det ihop?

Ett fackförbunds uppgift är att bevaka att arbetsgivaren följer lagar och avtal. Hur mycket övertid en arbetstagare får arbeta är reglerat i arbetstidslagen. Vårdförbundet bevakar att arbetsgivaren följer alla lagar, exempelvis föräldraledighetslagen, semesterlagen, sjuklönelagen och diskrimineringslagen. Om Vårdförbundet inte bevakar att arbetstidslagen följs, då kan vi heller inte bevaka att resterande nämnda lagar följs. Utöver att bevaka att arbetsgivaren följer lagar och avtal så arbetar fackförbund för bättre arbetsvillkor. Det kan exempelvis innebära hälsosamma schema, sänkt veckoarbetstid, hållbar arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning, allt för ett hållbart arbetsliv. I ett större perspektiv, arbetar alltså Vårdförbundet för att kollektivet ska få bra och hållbara villkor. Det blir då motsägelsefullt när våra yrkesgrupper arbetar mer än vad som tillåts. Signalerna som sänds är att våra yrken orkar arbeta mer. Med så mycket övertidsuttag signalerar vi inte att våra yrkesgrupper har ett behov av återhämtning eller ett behov av hälsosamma schema.

Arbetsgivarorganisationen SKR och Vårdförbundet är överens om att det höga övertidsuttaget är ett skenande bekymmer och har tecknat ett centralt avtal om att övertiden ska kontrolleras och ses över oftare. Avtalet är tecknat för att kunna ha bättre koll på övertidsuttaget och för att arbeta för att minska övertiden. Arbetsgivare och fackförbund står tillsammans bakom detta avtal.

En fråga som man bör ställa sig är dock, varför är våra yrkesgrupper så benägna att arbeta mycket övertid? Anledningarna till viljan att arbeta övertid kan vara många. Den största tycks väl ändå vara ekonomisk. Vi har vant oss vid en lön som är baserat på några övertidspass i månaden. Den lönen är kanske den som speglar vårt rätta värde? Då står det kanske för att du har en för låg grundlön!? Kommer politikerna, som ansvarar för hälso- och sjukvården i Region Skåne, höja våra löner och då riskera att vi inte arbetar så mycket övertid? För just nu går sjukvården runt tack vare att våra yrkesgrupper arbetar så mycket övertid. Det är dags att vi slutar lösa arbetsgivarens och politikernas problem – bristen på yrkesverksamma inom våra yrken i vården. Ett högt övertidsuttag signalerar till arbetsgivare och politiker att verksamheten går ihop trots personalbrist. Incitamentet att rekrytera fler kollegor till dig minskar ju fler pass du löser med övertid. Jag anser att om vi kan överutnyttjas kan vi inte samtidigt respekteras. Eller värdesättas korrekt.

Frågan om övertid är inte svart eller vit. Det är däremot glasklart att ett fackförbund ska arbeta för att arbetstagare ska vara trygga med att svensk lagstiftning följs på arbetsmarknaden, däribland arbetstidslagen.

 

Ida Lindstrand-Rosendal

Anestesisjuksköterska

Förtroendevald Vårdförbundet Skåne


Kommentarer

  1. Ställer man inte upp för övertid , beordrar AG . Det blir en betydlig sämre ”affär” då och AG löser sitt problem. Neka kan man absolut inte AG om man blir beordrad! Alltså hur VF än kommer vrida på dig kommer AG alltid !!! ha sista ordet, glöm inte det! VF borde bli betydligt tuffare mot politikerna istället!

  2. Jag håller med dig till punkt och pricka. Tänk att vi argumenterar med arbetsgivaren att arbetsbördan är för tung samtidigt som vi stannar kvar på jobbet på vår fritid. Dags att alla tar sitt övertidsansvar. Väl formulerat inlägg

  3. Hur mycket övertid får man lov att ha?
    Jag arbetet en del extra de sista åren pga covid, vakant natt tjänst, akut sjukt natt. Jag är i en fas i mitt liv att jag kan vara flexibel så det varit ok. Min arbetsgivare gett mig det återhämtning jag behövt.
    Jag inte klagat men undrar hur många timmar får man

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!