Övertid ur flera dimensioner

Under flera år har vi sett en stadig ökning av övertidsuttag för våra grupper. En ökning som har flera dimensioner och förklaringar. Vårdförbundet har arbetat aktivt med övertidsfrågan i flera år, men behöver ha hjälp av dig som medlem.

Varför ökar övertiden? Den största anledningen är för att arbetsgivare inte lyckas behålla och rekrytera tillräckligt många av våra grupper för att schemat ska gå ihop och det ska finnas tillräckligt med ”luft i systemet” för att kunna täcka till exempel semester, sjukfrånvaro, VAB och studieledighet. Arbetsgivaren har rätt enligt lag att vid specifika omständigheter kräva upp till 200 timmars övertid av medarbetare, men det är inte så de bör arbeta. Vid en dialog med arbetsmiljöverket, som har tillsynsansvar för övertid, uttryckte de att redan 70 timmars övertid är mycket under ett år. Arbetsmiljöverket har efter en anmälan uttryckt till regionen att ” Ni måste distansera er från tankesättet att minsta överkapacitet är av ondo.”

På många arbetsplatser är övertiden väldigt ojämnt fördelad, från de som bara har några enstaka timmar till de som har 400-600 timmar, alltså långt över vad lagen tillåter. På arbetsplatserna kan medarbetarna vara nöjda med denna fördelning, de som inte vill arbeta övertid slipper och de som vill får arbeta mycket. Medlemmar bygger sin privatekonomi på övertiden och känner att med övertidsersättningen har de en mer rimlig lön. Chefen, som ofta är väldigt pressad i bemanningsfrågan, väljer enklaste vägen och låter de som vill arbeta mycket övertid göra det. Men arbetsgivaren har också ett arbetsmiljöansvar, ja och såklart en skyldighet att tillse att lagar följs. Vad händer om en medarbetare blir sjukskriven och drabbas av utmattningssymtom på grund av att hen arbetat för mycket? Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar men vi vet att för flertalet som blir utmattade är vägen tillbaka lång och det är inte alltid de får den tid, hjälp och stöd av arbetsgivaren som behövs. Flera kommer aldrig tillbaka till arbetsplatsen igen, det är för hög arbetsbelastning med för mycket som man ska ha koll på hela tiden. Och då har du alltså blivit sjuk för att du ställt upp och jobbat för att lösa bemanningen.

Alla dessa dubbelpass som görs av medarbetare ute i verksamheterna för patienterna, kollegorna och verksamhetens skull, hur bra är de för den egna hälsan och patientsäkerheten?

Men ”frivillig” övertid är väl bra? I juridisk mening finns det inte något som heter ”frivillig” övertid. All tid är beordrad av arbetsgivaren, annars riskerar man att inte få någon ersättning. Däremot kan det kännas bättre, när man vet att det är mycket övertid som måste täckas, att själv få välja när. Men vi ska inte behöva välja och det är inte vårt ansvar att ordna bemanningen, det är arbetsgivarens. När vi fortsätter att lösa bemanningen behöver inte arbetsgivaren göra det. Och nej, oftast har inte närmsta chef mer de kan göra, de gör allt de kan. Men de behöver sätta tryck uppåt till sin chef också vidare uppåt i organisationen. Hela vägen till politikerna som är de som styr över pengarna och därmed har mandat att göra något. Ett sätt för politikerna att hantera frågan är att tilldela med pengar till löner vid lönerevisionerna och ett annat att inte kräva besparingar och ”effektiviseringar” som går ut över arbetsmiljön. Denna uppfattning delas av Arbetsmiljöverket som skriver i ett svar till regionen ”den brist på sjuksköterskor som ni gör gällande inte är absolut utan en brist på sjuksköterskor som vill arbeta hos er såsom arbetsmiljöförhållandena är just nu. Detta har ni både möjligheter och skyldigheter att ändra på.”

Vårdförbundets mål är att övertiden minskar radikalt och att arbetsgivaren bemannar med tillräckligt många av våra grupper för att alla medlemmar ska ha hälsosam schemaläggning, orka arbeta heltid under hela yrkeslivet och ha förutsättningar att kunna arbeta patientsäkert.

Vad kan du som medlem göra? Nedan finns några konkreta exempel på vad vi kan göra tillsammans.

  • Lyft frågan på APT och låt hälsosamma arbetstider, schema, möjlighet till återhämtning och övertid vara en ständigt aktuell fråga. Inte för att hitta kreativa lösningar för att kringgå det utan för att hitta lösningar på hur ni kan arbeta på ett hälsosamt sätt.
  • Kräv fasta individuella schema som dels tydliggör hur många som saknas, dels ger möjlighet till hälsosam schemaläggning.
  • Sluta ta på dig övertid ”frivilligt”, både under sommaren och övriga tiden på året.
  • Är du chef, lyft frågan uppåt i organisationen kring vad du behöver för att kunna ha en bra bemanning och hälsosam arbetsplats. Hela vägen till politikerna som måste ta ansvar!

 

Tillsammans är vi starka och kan få till en förändring, men det krävs tålamod och uthållighet!

Styrelsen Vårdförbundet avd Skåne

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!