Kristdemokraternas svar på våra frågor inför valet 2022

Kristdemokraternas svar kommer från Nina Dakwar, Anders Lundström och Lars Lundberg.

Fråga 1

Kompetensförsörjningen är en högaktuell fråga där Vårdförbundets samtliga professioner i form av legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor samt sjuksköterskor är bristyrken inom region Skåne. Vad anser du behöver göras för att öka attraktiviteten för att;

a. Behålla befintliga medarbetare inom Vårdförbundets professioner?

b. Attrahera erfarna till anställning?

c. Attrahera nya i yrket till anställning?

 

Samtliga svarande

Kompetensförsörjning är det enskilt viktigaste frågan för svensk och skånsk hälso- och sjukvård på kort och lång sikt. Alla partier har det högst på agendan men trots det ser i på regionalt och nationellt att vi inte är så bra som behöver vara.

a. Kristdemokraterna driver frågan om trohetsbons som kan vara en del i lösningen på att behålla personal inom Region Skåne

b. Vi vet att många slutar eller byter till andra ställen på grund att Region Skåne inte är en tillräckligt bra arbetsgivare. Det kommer inte bli lättare att attrahera erfarna om vi fortsätter i samma hjulspår. Kristdemokraterna har en rad olika förslag och vi tror att det är ett större problem än bara lönesättning.

c. Första steget är att få fler utbildningsplatser och utbildning på fler orter – det är i grunden en nationell fråga och därför menar Kristdemokraterna att ett nationellt ansvar för sjukvården behöver genomföras. Det är orimligt att ha 21 olika huvudmän i Sverige som hanterar kompetensförsörjningen på 21 olika sätt.

 

 

Fråga 2

Arbetsbelastningen för Vårdförbundets medlemmar är väldigt hög på många arbetsplatser vilket bland annat visar sig genom att där inte finns tillräcklig tid för återhämtning och/eller balans mellan krav och resurser. Vad tycker du ska göras för att förbättra arbetsmiljön?

 

Samtliga svarande

Arbetsmiljön är inte bra och det vet vi om. Kristdemokraterna driver därför frågan om ge personalen fria hälsokontroller – och inte som nu – bara erbjuda hjälp och stöd när det redan har gått snett. Det finns många åtgärder att göra för att få en bättre arbetsmiljö – en viktig del är att satsa på ett tydligt, modigt och modernt ledarskap där cheferna/ledare har ett stort ansvar men också stort mandat att hantera arbetsmiljöfrågor så nära medarbetarna som möjligt.

 

 

Fråga 3

Ett bra och nära ledarskap är a och o, både för medarbetarna och verksamheten. Vad tycker du att arbetsgivaren ska göra för att ge cheferna rätt förutsättningar i sitt arbete?

 

Samtliga svarande

Region Skåne måste bli bättre på att ge sina chefer/ledare förutsättningar att träna på ditt ledarskap. Alla chefer borde gå igenom utbildning- och träningsläger för att kunna bli ännu bättre. När det blir problem i en verksamhet ser vi många gånger att det beror på ledarskap.

 

 

Fråga 4

Vården står inför två stora paradigmskiften, dels omställning till en God och nära vård, dels att vården ska utgå utifrån det etiska förhållningssättet Personcentrerad vård. För att kunna uppnå dessa två paradigmskifte krävs mycket av organisationen på olika nivåer.

a. Vilken roll anser du att politiker bör/ska ha när det gäller organisering av vården?

b. Hur ser du att region Skåne ska arbeta för att implementera både omställningen till en God och nära vård samt Personcentrerad vård?

 

Samtliga svarande

a. Kristdemokraterna anser, som enda parti, att en stor strukturell förändring av svensk sjukvård behöver ske. De övriga partierna tror dagens och framtidens problem går att lösa med gårdagens organisation.

b. Det pågår ett arbete med att ställa om sjukvården till God, Nära och Personcentrerad vård – men det går för långsamt, det sker för lite och den politiska nivån tar för lite tydliga inriktningsbeslut i frågan. Det produceras mycket text, men få reformer som när den verksamhetsnära vården.


Kommentarer

  1. Det är samma trend i svaren på Region-nivå som på riks.nivå från Kristdemokraterna – skyll på att andra gör ett dåligt arbete och poängtera hur illa det är. Inga visioner och ingen syn på medarbetarkraft. Ingen vet vad och HUR ni menar att en omstrukturering av vården ska ske.
    Vad HAR ni gjort under de senaste 4 åren för att göra Region Skåne till en bättre arbetsgivare och patienterna en värdig vård? Och varför är utbildning prio ETT? Prio ett ska vara att behålla de med erfarenhet som för just nu saknas handledare till de utbildningsplatser som finns.
    Trohetsbonus låter ju gulligt … men hur långe ska jag ha arbetat för att få den. På vissa avdelningar idag har den med längst anställningstid kanske arbetat 2 år.
    Svaret från KD är kort och o-inspirerat saknar definitivt svar på HUR KD tänkt lösa kompetensförsörjning och dålig arbetsmiljö och patientsäkerhetsrisker i framtiden.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!