Höj DIN röst! Frågor till regionpolitiker inför valet 2022

Vårdförbundet har ställt frågor till politiker inför regionvalet kring kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ledarskap, God och nära vård samt Personcentrerad vård.

Vårdförbundet har mailat ut samma frågor till toppnamn för partier i Skånes sex valdistrikt. I vissa fall har partierna skickat in ett gemensamt svar och ibland har de svarat enskilt. Frågorna skickades ut i början av juli och de hade 1,5 månad på sig att svara. De uppmanades att skicka med foto och de som gjorde det har också fått med sin bild i redovisningen.

I egenskap av att vara kollektivavtalsbärande part för nära 30 % av medarbetarna i Region Skåne och ett yrkesförbund med 13 250 medlemmar i Skåne, som studerar till eller arbetar inom några av de viktigaste professionerna i hälso- och sjukvården, har intresset varit stort från politikerna att svara. Varje partis svar presenteras var för sig i var sitt blogginlägg. Länkar till alla blogginläggen med partiernas svar hittar ni allra längst ner i detta inlägget!

Sedan valet 2018 har Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna haft ett minoritetsstyre i Region Skåne.

Vårdförbundets förhoppning är att svaren kan ge dig en vägledning i viktiga frågor inför höstens regionval. Det är viktigt att du går och röstar.

Höj DIN röst i valet 2022!

Lycka till!

Styrelsen Vårdförbundet avd Skåne

Läs partiernas svar här:

 


Kommentarer

  1. Varför har inte specialist ssk högre löner? Som i andra eu länder,vår specialitet saknar i andra länder och vi gör ett läkare jobb men våra löner är jättelåga och jobbar dygnet rund året om utan någuextra ersättning,borde vi inte ha minst 50.000/ månaden a

  2. Regionens slutenvården har ingen konkurrenskraft gentemot kommun, primärvård eller privata aktörer vad gäller lön. Öka konkurrenskraften genom att ändra arbetstidsmått märkbart. Då orkar förhoppningsvis fler arbeta inom slutenvården och kollegorna skulle bli fler.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!