Vad gör en företagssköterska egentligen?

I ärlighetens namn hade jag ingen aning om det för drygt 12 år sedan när jag var färdigutbildad sjuksköterska. Jag minns att vi hade ett projekt om preventivt arbete där någon grupp i klassen hade gjort ett arbete om företagshälsovård. Men för snart tio år sedan blev jag kontaktad av en företagshälsa som önskade anställa en sjuksköterska som ville vidareutbilda sig till företagssköterska.

Jag tyckte det lät som en spännande arbetsplats och preventivt arbete intresserade mig mycket.

Snart insåg jag att området som företagssköterska var omfattande. Jag behövde börja tänka lite annorlunda. Frågorna jag ställde fick ibland omformuleras och utvidgas för att även täcka arbetsmiljöperspektivet, något jag inte funderat på särskilt mycket tidigare, när jag som sjuksköterska inom primärvården triagerade patienter.

Här kan du läsa företagssköterskan Marias inlägg

Det är svårt att hitta ett mer varierat och omväxlande arbete än i arbetet som företagssköterska. Vi jobbar med människan i arbetslivet, i en rad olika branscher vilket innebär att kunskap och kännedom om olika yrken har ökat radikalt. Vi utforskar och bildar oss en uppfattning om andras arbetsmiljöer och relaterar det till hälsan. Vi utför hälsoundersökningar och hälsosamtal. Som företagssköterska håller jag utbildningar, i allt från HLR och alkohol och- narkotika-frågor till skiftarbete etcetera.

Vi vaccinerar en hel del, både på grund av riskerna i arbetsmiljön, men även dem som gör utlandstjänstgöring. Vi arbetar med rehabilitering och hjälper individer med återgång till arbete.

Inom företagshälsovården arbetar vi i team, företagssköterska/rehab koordinator, företagsläkare, psykolog, arbetsmiljöingenjör, fysioterapeut/ergonom samt hälsoutvecklare. Våra kunder är inte bara individen/patienten. Våra kunder är även deras chefer och företagets HR. Det är de som gör beställningar på de tjänster vi ska utföra. Vi arbetar alltså både med individen, men även tillsammans med arbetsgivaren. Vi har bedömningssamtal och sedan alltid ett återkopplande möte. Det är en utmaning att vara en oberoende part som både ska hjälpa patienten/individen men också vara ett stöd för arbetsgivaren. Vi ska utföra ett uppdrag åt en betalande kund-arbetsgivaren, men det ska bli så bra så möjligt för individen-patienten. Den stora viktiga skillnaden i relation till vården generellt är att hitta orsaken till ohälsa relaterat/ för att knyta an till arbetsmiljön. Jag är också med i styrelsen i vår Riksförening sedan drygt ett år där jag arbetar med vår tidning som släpps fyra gånger om året.

Vi arbetar en hel del med rehabilitering där vi gör en kartläggning med individen/patienten (den kundanställda) och ställer frågor både om hur man har det på arbetet men även privatlivet. Vi tar reda på om individen har medicinska bakomliggande orsaker som kan påverka arbetsförmågan negativt med hjälp av exempelvis prover och inhämtande av journalkopior från annan vårdgivare. Allt för att försöka hitta alla pusselbitar och få dem på plats igen.

Tips! Håll utkik här i bloggen efter min företagssköterske-kollega Marias blogginlägg som dyker upp nästa vecka…

Mia Nilsson
Ledamot i Riksföreningen för företagssköterskor
Företagssköterska, HMC Företagshälsa, Landskrona

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården