Våld i nära relationer rör alla…

Skrivet av Gästbloggare

16 april 2021

Sjuksköterskebloggen

Samtal till Kvinnofridslinjen* ökar med åren; under 2019 besvarade de 116 samtal per dygn och under 2020 ökade det till 128 samtal per dygn. Våld i nära relation drabbar också i stor utsträckning även barn. Årligen blir cirka 13 kvinnor mördade av någon närstående i Sverige.

De högskoleuppsatser jag skrivit under åren, har alla haft fokus på hälso- och sjukvårdens ansvar att inskaffa kunskap och våga ställa frågan om våld i relationen för att förebygga eller stoppa våldet.

Min mamma jobbade med frågor om våld i nära relation och jag är tacksam för den förståelse det gav mig och gjorde att det föll sig naturligt att ställa frågan om våld.

Som sjuksköterska, barnsjuksköterska, barnmorska och skolsköterska har den frågan gjort skillnad, liksom kunskapen att samverka tvärprofessionellt kring familjerna i deras kris.

Som en del i jämställdhetspolitiken presenterade regeringen en nationell strategi 2016 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nu har regeringen beslutat om lagrådsremissen ”Förebyggande av våld i nära relationer” med ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet med förbättrat skydd för våldsutsatta och personer som riskerar att bli utsatta för våld.

Förslaget innebär, i korthet, bland annat att sekretessen under vissa förutsättningar ska kunna brytas för att förebygga allvarliga brott i nära relationer och för att säkerställa att barn som drabbas av våld i nära relation, får information, råd och stöd från hälso- och sjukvården. Socialtjänst och hälso- och sjukvården föreslås dessutom att under vissa förutsättningar kunna bryta sekretessen i syfte att hindra att en person begår allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott mot en närstående. Regeringen har lämnat propositionen till riksdagen och lagändringarna föres träda i kraft den 1 augusti 2021.

Som vårdens professioner möter vi personer med erfarenheter av, eller pågående, våld i nära relation i vårt jobb men vi har också kollegor som drabbats, kanske med långvarig sjukskrivning som konsekvens i behov av stöd från både kollegor och skyddsombud.

Svensk sjuksköterskeförening har spelat in en intressant podd om ämnet. Samtalet leds av Johanna Ulfvarson och gästas av Björn Tingberg, sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut och har arbetat med barn som far illa i många år samt Josefin Rahmqvist, sjuksköterska som har disputerad inom vårdvetenskap i ämnet forensisk omvårdnad.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är FrilagdKvinnofridslinjenStallIMG_4873-1024x683.jpg

Vill du veta mer? Här finns länkar till webstöd och webkurs om du vill fördjupa dig mer och sprida kunskap till kollegor; basprogram om våld mot barn.

*Kvinnofridslinjen är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsätts för hot, våld eller sexuella övergrepp.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!