Hur betydelsefull är sjuksköterskor och barnmorskors roll i det tobaksförebyggandet arbetet?

Som initiativtagare till projektet Tobaksfri är vi jätteglada för ett fortsatt samarbete med Vårdförbundet och deras medlemmar. Sjuksköterskor mot Tobak har under många år haft ett mycket gott samarbete med Vårdförbundet, vilket vi uppskattar helhjärtat. Genom samarbetet har vi haft möjlighet att erbjuda Vårdförbundets medlemmar, som själva brukar tobak, och vill eller har tankar på att göra något åt sitt tobaksbruk, evidensbaserad tobaksavvänjningsbehandling. Det har vi kunnat genomföra med tobaksavvänjning i internatform med 1-års uppföljning.

Caroline tog steget 2019 att bli tobaksfri

Med mycket bra resultat (långtidsuppföljning visar en av de bästa i världen!) har vi tillsammans med deltagarna en win/win situation där vi kunnat stötta till tobaksfrihet. Vi har också kunnat utveckla tobaksavvänjningsbehandlingen tillsammans med deltagarna som har kunskapen av att själva vara nikotinbrukare och hur det känns att sluta med nikotin och vad som behövs i behandling och stöd. Dessa kunskaper har vi kunnat utveckla och föra vidare. Även kunskapen hos deltagarna har ökat, då många med större vilja och professionalitet arbetar med det tobaksförebyggande arbetet och stöttning till patienter.

Stort tack till alla våra deltagare i tobaksavvänjning på internat

Nu till saken. Vi har alla gått igenom ett svårt år med covid-19 och det är inte över än. Vi ser att allt fler personer tänker på och skulle vilja göra något åt sina tobaksvanor mycket med tanke på pandemin.

Vi har fått många förfrågningar från Vårdförbundets medlemmar om att återigen erbjuda tobaksavvänjning i internatform. Eftersom vi inte kan göra det i vanlig form på grund av rådande situation, har vi nu utvecklat ett projekt tillsammans med Vårdförbundet, där vi kan använda de kunskaper vi fått under årens lopp och omsätta det i digital form i stället.

Ett spännande projekt där vi erbjuder samtal om tobak för dig som funderar över ditt tobaksbruk, men inte bestämt dig

För dig som bestämt dig att du vill göra något åt ditt tobaksbruk och behöver professionellt stöd erbjuder vi intensiv tobaksavvänjning på internet med uppföljning under ett år.

För mer information om projektet och när samtalen startar läs här  Se även projektet ett  ”Rökfritt Sverige, Tobacco Endgame 2025”.

Tillsammans för ett tobaksfritt samhälle!

Yvonne Bergmark Bröske (projektledare) och Mona Ringbjer (projektledare), Sjuksköterskor mot Tobak

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården