För att kunna utveckla en sömlös, god och personnära vård behöver sjuksköterskor göras mer delaktiga

Skrivet av Gästbloggare

1 mars 2021

Sjuksköterskebloggen

Världshälsoorganisationen WHO har utsett år 2021 till ”International Year of Health and Care Workers”. Det är ett sätt att visa uppskattning och tacksamhet gentemot all världens hälso- och sjukvårdspersonal och det orubbliga engagemang som alla visat i kampen mot Covid-19-pandemin. Och det är hög tid!

Kampanjen går under temat: Skydda. Investera. Tillsammans. Viktiga fackliga ledord. Detta i en tid när vi nationellt kan konstatera att vårdplatserna är för få och närvaron av sjuksköterskor på äldreboenden för låg. Parallellt erfar vi varsel och uppsägningar samtidigt som sjuksköterskebristen – och inte minst specialistsjuksköterskebristen är akut.

Genom att tillägna året 2021 till hela hälso- och sjukvårdens personal uppmanar WHO sina medlemsländer att investera i utbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Det är en viktig uppmaning. Vårdförbundet fortsätter också att driva på för att fler ska välja en karriär inom hälso- och sjukvården.

Vi vill se goda möjligheter till både specialisering och utveckling under hela yrkeslivet.

Och vi behöver fortsatt skapa goda förutsättningar för att plugga och kombinera det med jobb och familjeliv, inte minst för att göra det möjligt för fler att specialistutbilda sig.

WHO lyfter föredömligt fram investeringarnas och hälso- och sjukvårdspersonalens betydelse för hela samhället. Många inom hälso- och sjukvården beskriver också att pandemin har fört med sig att samverkan i tvärprofessionella team har utvecklats och att digitaliseringen tagit fart. En grundläggande lösning måste också vara att vi från professionen behöver vara med och både utveckla och styra vården. Tillsammans med investeringar skapar det goda förutsättningar för att utveckla en sömlös, god och personnära vård.

Investeringarna behöver även möta behovet av en bättre beredskap för att kunna hantera framtida kriser. Det är därför viktigt att lyfta fram att ”Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap”, som lämnar sitt slutbetänkande i slutet av månaden, redan i delbetänkandet förra året lämnade förslag om att hälso- och sjukvården ska kunna dubblera antalet fysiska vårdplatser jämfört med ett normalläge i fredstid, med en bemanning därefter. Detta är ett konkret exempel på behovet av legitimerade och specialiserade sjuksköterskor nu och framåt. Initiativet från WHO visar också detta: investera.

WHO lyfter också genusperspektivet. Det behövs fler män inom hälso- och sjukvården – på fler nivåer. Det kommer att gynna arbetsmiljö, samarbetskultur och löneutveckling. På det hela taget torde det gynna både patienter och personal. Vi menar att vi i högre grad än idag behöver vända oss till män i rekryteringssyfte, på liknande sätt som andra yrken, till exempel polisen.

Slutligen säger WHOs generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus att
”Vård-och omsorgspersonal står i frontlinjerna i Covid-19-pandemin, men är ofta underskyddade och överexponerade. De behöver vaccin nu!” Det är en viktig aspekt som inte nog kan understrykas. Det är också genom att ge oss, och all vårdnära personal, vaccin, som uppskattningen blir verklig på riktigt. Utöver att vi kräver attraktiva jobb med möjligheter till karriär och arbetsglädje. Skydda. Tillsammans.

/ Åsa Sundin yrkeshandläggare för sjuksköterskor
Hanna Wallinder, utredare inom hälso- och sjukvårdsfrågor på Vårdförbundet

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!