2020 - det annorlunda året som utmanade oss alla

Världshälsoorganisationen (WHO) utsåg 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Året där dessa två yrken skulle få ett särskilt utrymme då de har sådan avgörande betydelse för världens folkhälsa. Ingen hade väl kunnat förutse att en pandemi skulle lamslå hela världen och att vårdpersonalen skulle hyllas runt om. Visst blev det sjuksköterskornas och barnmorskornas år, men kanske inte så som det var tänkt från början.

Redan i slutet av januari kom signaler på att det hade dykt upp ett kraftfullt virus i Wuhan, en region i Kina. Först i mars började vi förstå dess omfattning. Den första vågen präglades av ovisshet, föränderliga riktlinjer, personalförflyttningar, brist på återhämtning och en ständig kamp om rätten till adekvat skyddsutrustning. För många blev den välbehövliga sommarsemestern kortare än planerat eller uppskjuten till hösten.

Maria Lindholm, Åsa Sundin och Carita Sturesson
Enheten för Yrke och vårdutveckling

Nu är vi mitt uppe i den andra vågen och nu ska just du orka igen. Den nödvändiga återhämtningen och vilan har kanske inte varit möjlig för dig att få. Vi på Vårdförbundets nationella kansli har haft möjligheten att ställa om och arbeta hemifrån. Många av våra medlemmar har inte kunnat det.

Kanske är du en av dom som aldrig kan stänga kontoret, du måste alltid finns där: dygnet runt, årets alla dagar.

Samhället har förlitat sig på våra medlemmar som har ställt upp till 100 %. I många fall iförda tunga masker och skyddskläder. Liten eller knappt ingen tid med nära och kära där en annars får vila, reflektera och hämta kraft.

Vi vill hedra dig men också Florence Nightingale, som föddes i maj för 200 år sedan. Hennes engagemang banade vägen för de basala hygienrutinerna inom vården.

Snart är 2021 här och detta år har WHO utsett till Vårdpersonalens år. Vårdförbundet fortsätter att arbeta för att du ska få hälsosamma arbetstider, ett hållbart yrkesliv, professionsutveckling och en lön som speglar värdet av din kompetens och akademiska utbildning.

Vi önskar att du får en vilsam och mysig julhelg och ett gott nytt år oavsett om du jobbar eller är ledig,

Carita Sturesson, Åsa Sundin och Maria Lindholm
Enheten för Yrke och vårdutveckling
Nationella kansliet, Vårdförbundet

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården