"Svåra prioriteringar kommer att sätta ärr och minnen som vi får bära med oss livet ut"

Att jobba som sjuksköterska inom funktionsvariation LSS är ett spännande arbete. LSS är ett område där jag kommer nära de patienter jag vårdar och jag får mycket tillbaka i mötet. När jag möter patienter och ser vilken vård vi ger i detta land så blir jag självklart glad, men samtidigt så vet jag att vi kan göra mycket mer.  

Jag jobbar hårt för de patienter jag tar hand om, sätter alltid dem i fokus och försöker bedriva en 
personcentrerad vård. Om så krävs kan jag gå emot vissa regler, jag gör det gärna och står för det. Men jag gör det alltid med tanke på patientens bästa. Visst kan det ibland skapa vissa problem och också motstånd. 

Jag ger mig inte så lätt, ger inte upp och har alltid patienten i fokus. 

För mig är det viktigt att som sjuksköterska alltid visa ansvar och ledarskap, vilket är extra viktigt i dessa tider. Övrig personal har också stor tillit till sjuksköterskans kunskap och kompetens. Jag har nära kontakt med cheferna inom de områden jag jobbar. I ett tidigt skede kontaktade jag enhetscheferna och vi kom överens om hur vi ska arbeta med frågor som berör pandemin och sätta upp tydliga riktlinjer. 

Jag brukar ofta gå min egen väg om jag ser att det är för patientens bästa. Det är något som vi sjuksköterskor ska värna om och kämpa för. Innan pandemin tog fart lyfte jag tydligt fram vikten av att införa besöksförbud på äldre- och LSS-boenden i kommunen. Då verksamheterna omfattas av olika lagstiftning är det svårt att hantera frågan på samma sätt. Men vi fattade ändå beslutet att minska kontakterna och besöken då de boende är äldre och sköra. 

Det finns en oro även hos oss och hur vi ska kunna bidra till att minska smittspridningen samt behålla en god och säker vård. 

Vi undviker onödiga besök på boenden men tar givetvis de akuta. 

När akuta händelser inträffar, är det vi sjuksköterskor som står i fronten med dålig skyddsutrustning trots att patienterna är konstaterade smittade med covid-19. Vi ställs dagligen under press i det här extrema läget, men vi är en grupp sjuksköterskor som jobbar lösningsinriktat. Vi har en bra chef, men en bra chef har också bra medarbetare som gör skillnad. Vi i sjuksköterskegruppen är lugna och stressar inte i onödan. Sjuksköterskorna tar ett stort ansvar i vår verksamhet. Det är till oss omvårdnadspersonalen många gånger ringer i första hand när de har frågor, är rädda eller oroliga. Frågorna kan handla om ifall de ska/kan jobba eller inte och om det är farligt att vara på jobbet. 

Att de frågar oss är inte konstigt eftersom de vet att vi har rätt kunskap och utbildning för extraordinära situationer. 

De stora utmaningarna nu är att minska smittspridningen inom våra boenden. Vi har godkänd skyddsutrustning och har förberett ”skyddskitt” till omvårdnadspersonalen så att de är rustade om och när smittan kommer.  Vi kommer också att uppdatera utbildningen inom basala hygienrutiner, vilket vi gör kontinuerligt, men ännu mer frekvent nu.  

Det finns en oro för att vi kan komma till ett läge där vi måste prioritera och kanske inte ge den livskvalitet och den vård vi är vana att ge våra patienter. Det blir svårt men vi kanske inte har något val. Hittills har vi inte tvingats till sådana prioriteringar, vilket är bra.

Jag tänker att svåra prioriteringar kommer att sätta ärr och minnen som vi får bära med oss livet ut.  

Det är bra att vi har en chef som värnar om vår arbetsmiljö. För mig är träningen viktig och gör att jag kan sålla bort svåra tankar när det är tufft. 

Jag vill rikta en uppmaning till alla sjuksköterskor. Det är viktigt att vi står på oss och att vi gör bedömningar utifrån vår kunskap och profession. Vi behöver värna och skydda de patienter vi tar hand om och finns där för. 

/ Mahmoud Alturk, sjuksköterska,
LSS Funktionsvariation i Umeå kommun  


Kommentarer

  1. Undrar varför Mahmoud skriver LSS funktionsvariation? LSS står ju för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Funktionsvariationer har vi alla och det handlar om förmågor och oförmågor, att vi alla har olika sätt att fungera både fysiskt och mentalt. Ordet lämnar ingen information i sig, är inte synonymt med funktionsnedsättning och finns dessutom inte i Socialstyrelsens termbank. Har tittat på Umeå kommuns hemsida och ser att där används som sig bör funktionsnedsättning och funktionshinder. Tycker det är viktigt att som sjuksköterska använda vedertagna ord och uttryck.
    Om en person med funktionsnedsättning väljer att tala om funktionsvariation är det upp till denne, ett personligt val.
    Jag blir väldigt glad över att Mahmoud känner engagemang för personerna inom LSS verksamheten vilket är enormt viktigt.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Yrken för livet kräver bättre villkor!

Läs vår rapport om våra medlemmars arbetsmiljö och vad vi kräver. #yrkenförlivet

 

Yrken för livet!