Våga synas!

Skrivet av Gästbloggare

5 oktober 2017

Sjuksköterskebloggen

De flesta människor vill synas, vill betyda något och önskar vara delaktiga i livets olika skeenden. Att vara sjuksköterska eller specialistsjuksköterska ger möjligheten till att låta människan bakom sjukdomen och eller skadan att träda fram och synliggöras genom olika omvårdnadshandlingar. För att omvårdnadshandlingarna ska uppfattas som genuina och vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet behöver sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans yrkesprofession också vara synlig och tydliggjord.

I det vardagliga kliniska, fackliga eller akademiska arbetet så utgår jag från att de flesta sjuksköterskor inklusive specialistsjuksköterskor gör vad de kan för att förbättra vården för den vårdbehövande personen men också för varandra.

Jag är nästintill övertygad att i den arbetsmiljö och i det kliniska kontext som tillåter att sjuksköterskan och specialistsjuksköterskan vara synliga och tydliga så ges den bästa kvalitativa omvårdnaden med människan i fokus.

Är du bra på att vara synlig i din vardag? Är du bra på att synliggöra dina kollegor i professionen? Är du stolt över vad du själv och dina kollegor bidrar till i vården?

Om vi inte är stolta över vad vi gör eller synliggör oss själva så kommer ingen annan att se oss heller. Och någonstans måste vi börja.

Vi syns!

/Martin Jonsson

Specialistsjuksköterska, Medicine Master i Omvårdnad samt Styrelseledamot i Vårdförbundet, Västerbotten.

PS Läs gärna Västerbottenbloggen

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!