Vi behöver vara ”besvärliga” och betydligt mer krävande för att vi ska tydliggöra vår profession

Nu är det snart dags att fira Röntgensjuksköterskans dag den 8 november. Jag börjar med en reflektion över hur vi röntgensjuksköterskor profilerar oss. Det är ingen inom vår egen profession som är tveksam till vår betydelse inom vården.

Vi vet vårt värde, och hur viktiga vi är för att patienten ska få rätt vård i rätt tid.

Ett bekymmer är att vi, trots detta, är en relativ osynlig grupp. Många vet inte vad vi gör, eller vilken utbildning vi gått och därmed vilken legitimation vi har. Vårt yrke innebär en stor variation av arbetsuppgifter och är sannerligen inte bestående av att ”trycka på knappen”.

Jag önskar att vi alla tar plats, att vi visar upp oss i alla möjliga och omöjliga fora. Ingen radiolog kan skriva sin avhandling utan oss, se till att du får vara medförfattare till artiklar. Skaffa dig ett akademiskt nätverk. Om din röntgenklinik inte har möjlighet att utse handledare för vidare studier, så kanske en avdelning har det. När det fördelas forskningstid och forskningspengar, se till att du har ett färdigt PM och sök du också.

Radiografisk omvårdnad ska få ta plats. Att inom ramen för det korta mötet upprätta ett förtroende hos patienten för att säkerställa en högkvalitativ undersökning, är verkligen en konst som vi ska vara stolta över. Som röntgensjuksköterska kan ditt huvudämne vara omvårdnad, men det kan även vara radiografi.

Oavsett – omvårdnad är ett viktigt ämne i båda inriktningarna och vi är en och samma yrkesgrupp. Vi behöver stå samlade för att kunna hävda oss i konkurrensen.

Redan idag finns det andra yrkeskategorier som gör våra arbetsuppgifter, exempelvis inom MR och mammografi. Vi behöver vara ”besvärliga” och betydligt mer krävande för att vi ska tydliggöra vår profession.

På måndag den 8 november firar jag med stolthet vår internationella yrkesdag. Gör det du med!

Maria Sandell
Omvårdnadschef Karolinska universitetssjukhuset Solna

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!