Bemanningen på röntgenverksamheter var kritisk innan pandemin - nu är den mer akut än någonsin

Förra året gjordes en undersökning bland Vårdförbundets röntgensjuksköterskemedlemmar, vilken bekräftar kompetensbristen i fråga om röntgensjuksköterskor – både under och innan pandemin.

Nästan hälften av alla röntgensjuksköterskor uppger att bemanningen inte varit tillräcklig – vare sig under eller innan pandemin.

Många vittnar om att allt fler och fler ”annan vårdpersonal” anlitats inom röntgenverksamheterna. Det handlar framför allt om undersköterskor som får utföra arbetsuppgifter som ligger inom röntgensjuksköterskornas professionsområde. Vi befinner oss i en tid då det råder brist på röntgensjuksköterskor och det krävs det stabilitet, långsiktighet och förutsägbarhet i kompetensförsörjningsplaner. 

I takt med att förutsättningarna förändrats ser vi ett större vårdbehov, brist på röntgensjuksköterskor, brist på utbildning och VFU-platser, legitimationens-, kärnkompetensens och utbildningens betydelse ifrågasätts. Detta är allvarliga utmaningar.  

Men vad kan vi – du och jag som arbetar inom professionen göra åt det? Hur kan vi hävda vår kompetens och vilka rättigheter har vi? Välkommen på ett webbinarium den 8 november som handlar om just detta och lite till. Säkra din plats redan idag, läs mer och anmäl dig här.

Våra vägval är mycket viktiga i dessa tider. De kan avgöra röntgensjuksköterskeprofessions roll i en personcentrerad, säker nära vård och en jämlik hälsa på både kort och lång sikt. Att skapa utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar för röntgensjuksköterskor är ett sätt att värna om detta. Det kan minska att gapet mellan diagnos och behandling avtas samtidigt som tillgängligheten ökas.   

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!