Nyfiken på hur en Sentinel Node-undersökning går till?

Nu ska ni få läsa om hur en dag hos oss kan se ut och mer specifikt få ta del av en av de undersökningar som vi utför på vår Nuklearmedicinska avdelning; Sentinel Node vid Malignt Melanom (hudcancer).

Undersökningen utförs av ett team som består av röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker och en radiolog. Patienter som har opererats för en hudförändring kommer till oss för att lokalisera den första lymfkörteln (portvaktskörteln). Portvaktskörteln förväntas ta emot metastatiska celler från hudförändringen via lymfbanorna.

Kvaddlar av radiofarmaka läggs bilateralt om ärret. Radiofarmakan transporteras sedan i lymfbanan till portvaktskörteln, samtidigt som en gammakamerabild samlas in. Därefter tas SPECT/CT-bilder över området. Efter bildinsamlingen markerar radiologen ett kryss på patienten för att ange var portvaktskörteln sitter. Patienten går sedan direkt till operation där körteln plockas ut och undersöks.

Sentinel Node vid Malignt melanom är lite pysslig att genomföra. Vi utför undersökningen tillsammans med vår radiolog och jag gillar när vi arbetar ihop från olika professioner.

Varje yrkeskategori får bidra med sitt för patientens bästa

Med vår undersökning kan vi inte ge något besked om det finns en malign spridning eller inte, vi påvisar endast vilka lymfkörtlar en eventuell spridning kan sitta i. Det är sedan kirurgerna som undersöker dessa körtlar. Jag tycker det är lite tråkigt att inte få följa hela patientflödet.

Undersökningstiden kan variera från 45 minuter till 2 timmar, beroende på hur snabbt radiofarmakan hittar sin väg genom lymfbanan. Jag uppskattar att patienten är hos oss relativt länge, eftersom vi då får mer kontakt med varandra.

Anna Persson
Nuklearmedicin
Sunderby sjukhus

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!