"Röntgensjuksköterskor som får möjlighet till specialistutbildning blir ofta bra ambassadörer för yrket"

Röntgensjuksköterskemedlemmarna känner oro inför en vårdskuld som förväntas vara mycket stor. Alla vet att köerna till radiologiska undersökningar var oacceptabelt långa redan innan Corona-utbrottet. Under de senaste månaderna har man skjutit upp flera elektiva undersökningar och nu förväntar sig medlemmarna ytterligare köer och högre arbetstryck.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att fyra miljarder kronor tillförs regionerna för hantering av uppskjuten vård. Självfallet välkomnar Vårförbundet anslagen, men det behövs mer än pengar för att hantera vårdskulden inom röntgenverksamheten. Här behövs både fler röntgensjuksköterskor och röntgenapparater. Man kan tro att om bara röntgenverksamheterna får medel kan de köpa flera röntgenapparater, men så enkelt är det inte. Vart ska de nya apparaterna placeras? Och hur ska de åtgärda bristen på röntgensjuksköterskor? 

Röntgensjuksköterskebristen är både ett gammalt och nationellt problem. 

Bristen var svårhanterad redan innan pandemin, nu har det bara blivit värre.

Det behövs både korta och långsiktiga hållbara planer för att kunna hantera trycket på bild- och funktionsverksamheterna.  För att kunna ge patienten bästa möjliga vård och möta dagens och framtidens moderna diagnostiklösningar inom till exempel området integrerad diagnostik, behövs fler röntgensjuksköterskor med specialistkunskap. Integrerad diagnostik är när olika diagnostikområden samverkar för att ge säkrare underlag vilket leder till en mer individanpassad undersökning och behandling.

Det behövs också rejäla satsningar på mobil röntgen både inom och utanför röntgenkliniker, för att effektivisera vården och minska smittorisken. Mobil röntgen har stor påverkan på röntgensjuksköterskans yrkesroll och nya sätt att utföra arbetet på, kräver nya kompetenser. Därför är en hållbar strategi kring kompetensutveckling för röntgensjuksköterskor ett måste, om vi vill bibehålla god kontinuitet, ökad produktivitet och hög patientsäkerhet inom röntgenverksamheterna. 

Röntgensjuksköterskor som får möjlighet till specialistutbildning och att göra klinisk karriär inom sitt yrke, blir ofta även bra ambassadörer för yrket.

Chansen är stor att de sprider sina positiva upplevelser vilket i sin tur skapar ett gott intryck av professionen. Resultatet blir förhoppningsvis att fler väljer utbilda sig till röntgensjuksköterskor!

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!