"Stort grattis på röntgensjuksköterskans dag!"

Idag är det söndagen den 8 november; den internationella yrkesdagen för röntgensjuksksköterskor. Dagen firas över hela världen för att uppmärksamma röntgensjuksköterskans viktiga roll i samhället, betydelse för vården samt förbättring av den.  

Parvin Olofsson
Parvin Olofsson

2005 firades denna viktiga dag för första gången (enligt vissa källor och 2007 enligt andra). Men gemensamt är att en säker, rätt och tidig diagnostik är grunden för rätt vård. Och vi röntgensjuksköterskor har en viktig roll i att uppnå vård av hög kvalitet.  

Även om förutsättningarna och situationen är annorlunda i år, är det viktigt att uppmärksamma vårt viktiga arbete. I en tid som har varit och fortfarande är full av utmaningar, är det viktigt att belysa röntgensjuksköterskans internationella yrkesdag med fokus på att skapa bättre utvecklingsmöjligheter och därmed säkrare vård för patienter.     

Så låt oss fira, men samtidigt påpeka att det behövs permanenta förändringar och kontinuerliga förbättringar av verksamheternas styrning och finansiering, för att bild och funktionsdiagnostiken ska möta behoven under pandemin, samt stå bättre rustat inför kommande pandemier.

Vi kräver att få bättre utvecklingsmöjligheter, tydliga karriärvägar och fungerande kompetensförsörjning, för att kunna säkra en vård med hög kvalité. Röntgensjuksköterskor måste få bättre förutsättningar för att kunna specialistutbilda och vidareutbilda sig, för att kunna sköta sitt jobb på bästa sätt. 

Vi har mycket att vara stolta över. Vi spelar en enormt viktig roll för de patienter och personer vi möter.

Att vara röntgensjuksköterska är inspirerande, utvecklande och utmanande. Stolthet är ett ord som vi förknippar med vårt yrke.

Vi röntgensjuksköterskor är yrkesskickliga samhällsbärare och vårdbyggare. Vi utgör en viktig grundpelare i vår hälso-och sjukvård. Ändå står röntgensjuksköterskeyrket inför utmaningar, en av de mest påtagliga är den växande röntgensjuksköterskebristen. 

Bild på röntgensjuksköterska med patient vid en MR-modalitet. Texten Grattis alla röntgensjuksköterskor på er dag!

Rätt förutsättningar är en viktig del för att röntgensjuksköterskor ska kunna utöva och verka för en god och nära vård. Vår professions framtid hänger samman med hur väl hälso- och sjukvården lyckas med sitt uppdrag, vilket i sin tur beror på de förutsättningar vi får för att bedriva vårt arbete och ta vårt ansvar.

Låt internationella röntgensjuksköterskeyrkesdagen påminna dig om vilken skillnad röntgensjuksköterskor gör världen över – varje dag. Och om hur viktigt det är att vi är många som tilsammans förbättrar vår vardag och vår yrkesframtid.  

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!