"Vårdförbundets förmåga att lyfta professionsfrågor imponerar mig"

Januari 2019 tog jag min examen efter att studerat på distans vid LTU, Luleå Tekniska Universitet. Tre dagar efter examen påbörjade jag en masterutbildning, i skrivande stund är jag ungefär halvvägs och ska skriva en magisteruppsats vid Karolinska Institutet (KI)i Stockholm.

Nyfikenhet och kunskapstörst är vägledande för mig, jag är social och gillar teknik och därför passar externröntgen för mig, vilket även har blivit mitt metod och modalitetsansvar.

Dagen efter jag fick uppdraget fick jag mitt första problem att lösa, det var av mindre komplicerad sort men fick ändå konsekvens att flödet stördes, det är den verklighet vi jobbar i. Den är komplex och känslig och måste hela tiden underhållas och bevakas för att fungera optimalt.

Livet består inte bara av jobb, man behöver någonstans att bo etc, utan man  behöver trygghet för att kunna utveckla och det är där Vårdförbundet kommer in, som arbetstagare behöver man kunna trygghet. Känner man trygghet går det bättre att koncentrera sig på arbetet .Vårdförbundet ställer upp för oss när vi får problem.

Personligen tycker jag att det är viktigt att vara medlem och engagera sig fackligt, särskilt i dagsläget, detta för att kunna lyfta våra krav, problem och behov på ett organiserat och konsekvent sätt. Vårdförbundets förmåga att lyfta professionsfrågor imponerar mig.

Vårdförbundet är ett stort och mäktigt yrkesförbund som arbetar hårt för att medlemmarna ska få bättre arbetsvillkor och högre lön, samt skapar trygghet genom att stödja medlemmar när de hamnar i konflikt, mm. Vårdförbundet arbetar även kontinuerligt för vår professionsutveckling och driver viktiga frågor såsom införandet av reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor, kontinuerlig fortbildning under hela arbetslivet, skapa fler karriärvägar och utvecklingsmöjligheter och långsiktig kompetensförsörjning plan för vårt yrke.

Vårdförbundet arbetar för både utveckling av vårt yrke och vården. Att åskådliggöra vår professions centrala roll inom hälso- och sjukvård och utveckling av röntgensjuksköterskeprofessionen är viktiga delar av Vårdförbundets arbete för oss röntgensjuksköterskor. 

Så kollegor och blivande kollegor, jag menar ni som studerar till röntgensjuksköterska; om ni inte är medlem än, ansök om medlemskap redan idag!

Mats Rönnqvist
Röntgensköterska på Danderyds sjukhus, Stockholm

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!