Digitalisering bidrar till en mer personcentrerad och jämlik vård

Sveriges målsättning för 2025 är att öka digitaliseringen inom hälso- och sjukvård, något som självklart även Vårdförbundet står bakom.

Vi ser att kraven på sjukvården, från såväl den växande och åldrande befolkningen, som medborgarnas krav på kvalitet tillgänglighet, ständigt ökar. En digitaliserad vård har hög prioritet.

Digitaliseringen är inte i sig ett självändamål, utan syftar till att effektivisera verksamheten och på det sättet skapa en enklare vardag för våra medlemmar. Denna omställning medför krav på nya arbetssätt och kompetenser och samtidigt blir det essentiellt att ha en långsiktig och hållbar plan för att skapa förutsättningar som i sin tur möjliggör integreringen av de nya arbetssätten och kompetenserna. 

Digitalisering inom röntgenverksamhet började redan på tidigt 90-tal. Av erfarenhet vet många av oss att digitalisering är en krävande process som innebär målmedvetet arbete på många nivåer. Jag minns till exempel fortfarande att användningen av de digitala verktygen, framförallt RIS och PACS, till en början var ett hinder som fick personalen att tappa fart istället för att bli mer effektiva i sitt arbete. För det är ju som jag tidigare skrev; nya sätt att utföra arbetet på kräver ny kompetens. Därför är det nödvändigt att ha en strategi kring kompetensutveckling och omställning för att minimera de risker som vi tidigare brottats med.  

Röntgensjuksköterskor befinner sig i framkant av den digitaliserade och moderna vården. Inom vårt yrke finns kunskap av avancerad medicinsk teknik och digitalisering. Vår kunskap är också avgörande för vårdens fortsatta digitalisering och det gynnar både god, nära vård och den högspecialiserade vården. Vårdförbundet vill därför att röntgensjuksköterskor intar en nyckelroll inom digitalisering och teknikutveckling och bidrar till att vården flyttar närmare patienten/personen. Utveckling av mobila röntgenenheter med stöd av digitalisering och modern teknik bidrar till en mer säker, god, nära, personcentread och jämlik vård. Utveckling av mobila röntgenenheter och sjukvård i hemmet, finns redan idag och med största sannolikhet kommer det att öka.  

Att omställningen till en mer digitaliserad vård tar tid och kanske inte ens sker i önskvärd takt, är inte konstigt men vi vill framåt och vi är nu förberedda inför de kommande förändringarna. Vårdförbundet välkomnar nya mobila arbetssätt. I nuläget ger de nya arbetssätten ingen ekonomisk vinst för röntgenverksamheter, men vården och samhället i stort kammar stora vinster; det leder till en effektivare och säkrare vård, minskat gap mellan diagnos och behandling, färre vårddygn, färre transporter till sjukhuset och sist men inte minst; nöjdare patienter.


Kommentarer

  1. Är röntgensjuksköterska som precis påbörjat en magister i Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation, hoppas på många intressant projekt framöver och att kunna vara delaktig i ovanstående 🙂

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!