Vi behöver en omställning av hälso- och sjukvården som möter dagens behov av nära vård

Som nyfärdig sjuksköterska 1990,  frustrerades jag över att jag inte hade de förutsättningar som jag behövde för att kunna känna att jag gjorde ett bra och patientsäkert arbetet som jag lärt mig under min utbildning.

Jag engagerade mig ganska snart som förtroendevald i Vårdförbundet för att tillsammans med kollegor ge röst för och påverka vår situation.

På Vårdförbundet började vi redan på 90-talet prata om en modell som vi kallade för Närvård. Den tog utgångspunkt i att hälso- och sjukvården skulle organiseras utifrån den enskilde individens behov. Den skulle vara nära och utgå från en helhetssyn med hälsan som grund. Flödet av kompetenser som den enskilde var i behov av, oavsett huvudman, skulle finnas i ett system som hängde ihop där vi arbetade i team.

Vi benämnde multisjuka som guldkortskunder

Att läsa huvudbetänkandet som kom den 1 april, från Utredningen för Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) med Anna Nergårdh som särskild utredare, och den proposition som ligger för riksdagsbeslut, kan jag konstatera att Vårdförbundet påverkar och gör skillnad.

Utredningen har haft i uppdrag att stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Vad händer nu? Huvudbetänkandet finns nu ute på remiss hos olika organisationer och myndigheter för synpunkter. Vårdförbundet är en av dem. Utifrån svaren kommer sedan regeringen att bereda frågan och förhoppningsvis blir det en proposition till riksdagen som går i den här riktningen.

Vårdförbundet vill inte bara påverka för vår egen skull, eller för dem vi möter inom hälso- och sjukvården. Det handlar också om att i vår yrkesgärning bidra till ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening.

Rätten till hälsa är grundläggande för att människor ska kunna leva det liv de vill leva

Pandemin har utmanat hälso- och sjukvården och omsorgen, flera saker har ställts på sin spets och bekräftar att vi behöver en omställning som möter dagens behov. En omställning som utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. En organisation som litar till professionernas autonomi för att kunskapen ska komma invånarna till gagn, utan att vi själva riskerar vår hälsa.

En omställning tar tid och kräver uthållighet, men tillsammans som medlem i Vårdförbundet kan vi förändra. Nu behöver vi tillsammans göra orden till verklighet.

Vill du veta mer läs på Vårdförbundets hemsida 

Allt gott,
//Annika Wåhlin
Leg. sjuksköterska, Vårdstrateg
Vårdförbundet

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!