De basala hygienrutinerna måste fungera som tänkt inom röntgenverksamheten

Vi röntgensjuksköterskor vill utföra säker och snabb undersökning eller behandling av patienter och hindra smittspridning av covid-19. Vi vet att etablerade och fungerande basala hygienrutiner är ett bra skydd mot spridning av covid-19 i undersökningssituationer. Kontaminerade ytor såsom CT och MR gantry kan överföra bakterier och virus från en infekterad patient till andra personer. Att noggrant kunna desinfektera dessa ytor är tidskrävande.

Det saknas enhetliga riktlinjer gällande hygienrutiner för omhändertagande av misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 vid radiologiska undersökningar. På vissa arbetsplatser desinfekteras hela rummet samt all utrustning och labbet får stå tomt i två timmar innan nästa patient tas in. På andra arbetsplatser får man arbeta vidare med en gång efter att man har desinfekterat labbet, det behöver alltså inte stå tomt i ett par timmar. En tredje variant är att man på en del arbetsplatser låter pesonalen själva bedöma hur de ska städa.

Jag hoppas att ni inte glömmer  bort oss igen.


Vi  röntgensjuksköterskor arbetar  i frontlinjen. Det är genom våra röntgenlabb som alla misstänkta och konstaterade fall på covid-19 passerar. Jag är legitimerad röntgensjuksköterska sedan 1978 och jag blir så ledsen att vi aldrig ”räknas med”. Tänk dig en sjukvård utan oss röntgensjuksköterskor på röntgenverksamhet.

Det är inte bara coronapatienter som passerar röntgenlabb och röntgenapparater utan alla stora och mindre trafikolyckor, strokedrabbade patienter, hjärt- och kärlsjuka, lungsjuka, njursjuka, leversjuka, misstänkta och konstaterade cancerfall, cancerkontroller för att verifiera om behandlingen har gett resultat eller inte, alla sorters frakturer och luxationer, alla fraktur- och luxationskontroller, alla akuta och elektiva röntgenundersökningar, etcetera.

Det skall ligga i allas intresse att förhindra smittspridning. Framför allt måste de basala hygienrutinerna fungera som tänkt inom röntgenverksamheten.

Förutom bild och funktionsdiagnostiken  tar vi vävnadsprover på förändringar, ofta cancermisstänkta, där kliniker inte klarar av att göra det. Vi lägger in stentar vid förträngningar i blodkärl, vi gör Koilling vid behandling av hjärnaneurysm, förhindrar kärlbrister och därmed hjärnblödning.

Jag vill inte förminska klinisk bedömning. Stetoskop och perkussion i all ära, men vi är trots allt en mycket säkrare väg till diagnos och därmed korrekt behandling. Vårt mål är att utföra en snabb och säker undersökning eller behandling och omhänderta patienter utifrån vetenskapligt beprövad erfarenhet med minimerad risk för att utsätta sig själv, kollegor och andra patienter för smitta.

Ni är många som har fått en diagnos och behandling som gjort dig frisk. Vi inom röntgendiagnostiken/röntgenbehandling är en del av ditt tillfrisknande. Vi röntgensjuksköterskor finns och vi  arbetar hårt för din vård. Vi borde synas även om vi arbetar i det tysta bakom kulisserna.

Tidig, säker och rätt diagnos ger patienten bästa förutsättningar för en lyckad behandling.

/ Marith Vindelstam
Röntgensjuksköterska
Region Västmanland

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!