Ska du medverka på en internationell konferens med poster eller föreläsning?

Vårdförbundet stödjer röntgensjuksköterskor som utvecklar röntgensjuksköterskeprofessionen eller forskar inom området radiografi. Vårdförbundet delar ut priser, stipendier och resebidrag. I år beviljade Vårdförbundet två resebidrag till röntgensjuksköterskornas världskongress 2018 i Trinidad & Tobago. Det var till Bharti Kataria och Lise-Lott Lundvall som ansökte Vårdförbundets resebidrag och fick vardera 7000 kronor för att delta i världskongressen. De arbetar på röntgenavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Vårdförbundet har associerat medlemskap i International Society Of Radiographers and Radiological Technologist (ISRRT). https://www.isrrt.org/.

ISRRTs vision är att stödja professionen, genom att anordna kongresser och workshops. Styrelsen i ISRRT består av representanter från olika länder och en av deras viktigaste uppgifter är att planera världskongressen. År 2018 hölls världskongressen i Trinidad & Tobago.  Världskongressen genomförs vartannat år och nästa världskongress kommer att hållas år 2020 på Irland.

Filmhälsning med Bharti och Liselotte:

Här kan du läsa mer om Bharti Kataria och Lise- Lott Lundvall

Bharti Katarias presentation

Lise-Lott Lundvalls presentation

 

Ska du medverka på en internationell konferens med poster eller föreläsning?

Då kan du söka resebidrag från Vårdförbundet.

Yrken för livet kräver bättre villkor!

Läs vår rapport om våra medlemmars arbetsmiljö och vad vi kräver. #yrkenförlivet

 

Yrken för livet!