Kompetensutveckling för röntgensjuksköterskor - för att möta framtiden!

Yrket röntgensjuksköterska utvecklas kontinuerligt. Utveckling av yrket sker inte bara i Sverige, utan även internationellt. Detta skapar behov och möjligheter för kompetensutveckling för röntgensjuksköterskor.

Sandra Lawler
Sandra Lawler

Både Sandra Lawler, chefsjuksköterska, och Wiveka Vanrillaer, utvecklingssjuksköterska arbetar på FO Barnradiologi, Bild och Funktion på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. De skrev en uppsats om röntgensjuksköterskans behov och möjligheter av kompetensutveckling för att möta framtida behov.

I uppsatsen beskriver författarna om det stora intresset för utvecklingen avseende IT-tekniska innovationer och teknologiska utvecklingar inom sjukvården, vilka kommer att påverka arbetsmiljön på röntgenavdelningar. Författarna menar att det är svårt idag att bedöma hur stor och på vilket sätt dessa utvecklingar kommer påverka röntgensjuksköterskans yrke och de är nyfikna på hur utvecklingen som sker inom radiologin påverkar verksamhetschefernas syn på organisationen och röntgensjuksköterskans behov av kompetensutveckling för att kunna möta framtiden. För att få svar på sina frågor intervjuade Sandra och Wiveka sju erfarna verksamhetschefer på olika röntgenavdelningar.

Resultatet visar att de nya teknologiska utvecklingarna sker inte bara inom röntgenverksamheten, utan hela vården håller på att digitaliseras och utvecklas teknologiskt. Vidare visar resultatet att det kommer nya modaliteter och hybrider av modaliteter där undersökningarna blir allt mer avancerade. Röntgensjuksköterskan har kontinuerligt behövt, och kommer även i framtiden att behöva, utveckla sin kompetens för att möta dessa nya teknologiska utmaningar i form av nya arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Wiveka Vanrillaer
Wiveka Vanrillaer

Den mest intressanta delen av resultatet handlar om artificiell intelligens (AI) som kommer att påverka röntgensjuksköterskans arbetssätt allt ifrån att utföra mer standardiserade röntgenundersökningar och snabba upp processerna till att granska bilder.

Ett tydligt resultat i studien är att verksamhetschefer möter flera utmaningar. En utmaning är att tillgodose den fördjupade kompetensen inom vissa modaliteter. Den andra utmaningen i dagens och i framtiden är personalomsättning, – rekrytering av nya röntgensjuksköterskor och den tredje är hur man som verksamhetschef kan motivera personal att stanna kvar på arbetsplatsen, när det fattas tydliga karriärvägar.

Läs denna intressanta uppsats ”Röntgensjuksköterskans behov och möjligheter av kompetensutveckling för att möta framtida behov – en intervjustudie med verksamhetschefer.”

Tidigare har vi lyft C-uppsats om Virtuell Autopsy

 

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!