Vi behöver reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

En modern och nära sjukvård med hög kvalitet kräver välutbildade och kompetent vårdpersonal. Att röntgensjuksköterskor har den kompetens och det professionella förhållningssätt som behövs är nödvändigt för vården.

Rätt, säker och tidig diagnos är förutsättningen för en lyckad behandling, vilket sjukvården bygger på. Kvaliteten på radiografiska undersökningar beror på röntgensjuksköterskans kompetens och skicklighet. Röntgensjuksköterskan skall därför ha goda förutsättningar under hela yrkeskarriären att ta till sig nya kunskaper för att förbättra diagnostik och behandling. Vårdförbundet anser att röntgensjuksköterskor behöver resurser och tid för att kontinuerligt fortbilda sig. Därför verkar Vårdförbundet för reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Reglerad specialistutbildning för legitimerade röntgensjuksköterskor ska bland annat leda till ökade förutsättningar för högre kompetens och bättre användning av kompetensen genom att specialiserade röntgensjuksköterskor ska ansvara för nya och avancerade arbetsuppgifter, arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerade röntgenundersökningar och sjukvård.  De ska även fungera som handledare eller mentorer för nya kollegor och på så sätt förbättra möjligheten att behålla och rekrytera röntgensjuksköterskor.

Genom vår enkätundersökning under röntgenveckan 2017 har Vårdförbundet visat att röntgensjuksköterskor vill ha reglerad specialistutbildning, men de har inte fått möjligheten än. Nu pågår utredningen om behovet av reglerad specialistutbildning. Vi behöver medlemskraft för att driva frågan om reglerad specialistutbildningen för röntgensjuksköterskor.  Du gör ett bra och förnuftigt val som är medlem i Vårdförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto bättre kan vi driva frågor som är viktiga för oss röntgensjuksköterskor.

Parvin Olofsson

Inför reglerad specialistutbildning på avancerad nivå för röntgensjuksköterskor nu!

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!