Vad är karriär för dig?

Vad är karriär och karriärutveckling för dig som röntgensjuksköterska? Så här svarade de röntgensjuksköterskor jag träffade på röntgenveckan 12-15 september i vår enkät om vad de tyckte.  Vi fick svar från 77 röntgensjuksköterskor som fick vara anonyma i sina svar.

82% av de som svarade tycker att bli specialist eller expert är karriärutveckling.

86% betonar att arbetsgivarens attityd är mycket viktig för att kunna få karriärmöjligheter.

Med andra ord, det ska ligga i arbetsgivarens intresse att erbjuda sina medarbetare möjligheten till kompetens och karriärutveckling. Och ändå upplever röntgensjuksköterskorna att det är få karriärmöjligheter som erbjuds. Det kan vara att bli chef eller ansvarig för modalitet.  Arbetsgivarna måste förstå att de behöver erbjuda fler typer av karriärutveckling och att det även ska synas i lönekuvertet.

Frågan: Vad är karriär för dig gav tre tydliga kategorier: Specialistutbildning, Utveckling på arbetsplatsen, samt Karriär och kompetensutveckling är både individens och arbetsgivarens ansvar.

Specialistutbildning

Röntgensjuksköterskor tycker att de kan få ökad kunskap genom specialistutbildning, därmed kan de tillföra mer nytta till verksamheten genom att utföra nya arbetsuppgifter och göra det bästa för patienterna. En specialistutbildad röntgensjuksköterska har större möjlighet att övertyga arbetsgivaren att erbjuda hen mer lön.

Några citat:

 Att kunna utveckla mig och fördjupa min kunskap. Att det finns möjligheter att plugga vidare eller forska.

Möjlighet och motivation samt möjligheter att fördjupa sina kunskaper som sedan ger nya arbetsuppgifter som också visar sig lönemässigt

Att få vidareutbilda sig och få göra nya saker…

Utveckling på arbetsplatsen

Röntgensjuksköterskorna betonade att de behöver utveckla och fördjupa sin kompetens under hela deras yrkesverksamma liv för att anpassa sig efter de snabba förändringarna som sker inom röntgenverksamheten. De menar att med uppdaterad och utvecklad kompetens är det lättare att ta ansvar för fler område. De menar att utökade ansvarsområden skall leda till positiv löneutveckling, vilket inte är självfallet i dagens läge.

Citat:

Möjlighet att utvecklas, ökad kompetens och mer ansvar ska även synas i det berömda lönekuvertet (!)

Karriär och kompetensutveckling är både individen och arbetsgivarens ansvar

Röntgensjuksköterskorna tycker att karriär och kompetensutveckling är både individens och arbetsgivarens ansvar. De menar att det åligger arbetsgivaren att ge dem en klarare bild av vilka förväntningar och krav som ställs på röntgensjuksköterskan nu och i framtiden och röntgensjuksköterskor ska i sin tur ta ansvar för sin egen utveckling. De menar att kompetensutveckling i arbetet och på arbetsplatsen skall ske utifrån verksamheten och de egna behoven, genom alltifrån utbildningar till samarbete mellan olika kliniker och nätverk.

Citat:

Utveckling inom ens yrkesområde, möjlighet till utomlandsstudier och internationellt samarbete mellan kliniker.

Möjlighet och hjälp från arbetsgivare att få ta del av nya utvecklingsmöjligheter och utbildningar.

Kort om metoden i enkäten

Pilotstudien var av tvärsnittskaraktär (väntrumundersökning) med deltagare bestående av röntgensjuksköterskor som besökte Vårdförbundets monter under perioden 12:e till 15:e september 2017. Vi använde enkät för att samla in data. Enkäten innehöll fem frågor: tre med olika svarsalternativ och två öppna. Kontakta oss om du är intresserad av att se enkäten.

Tack till alla röntgensjuksköterskor som medverkat i studien!

Läs gärna mer om vårt fullsatta seminarium: Vi kan inte avstå från att möta framtidens utmaningar – Specialiströntgensjuksköterskan

/Parvin Olofsson

Parvin Olofsson

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!