Hur personcentrerar vi vården på röntgen?

Personcentrerad vård innebär ett förhållningssätt inom hälso-och sjukvården, där patienten betraktas som en person och expert på sin upplevelse och vardag. Som röntgensjuksköterska kan man uppleva tillämpningen av personcentrerad vård som svårt. Jag tycker att Lena Frostgård beskrev mycket bra om hur personcentrerad vård kan tillämpas i röntgenmiljön.   Så kan personcentrerad vård användas på röntgen.

Hon beskriver att röntgenvärlden styr det personliga spelutrymmet av undersökningens natur och tekniska krav. Hon påpekar också att möten med patienten är ofta korta och möjligheter till återkoppling för personalen är begränsade. Men Lena Frostgård menar att delaktighet i vården kan handla om små saker, ett exempel är att få möjlighet att styra besökstiden för en patient som lider av reumatism. En reumatiker vill sällan ha en tidig tid, eftersom det tar lång tid att mjuka upp kroppen på morgonen. Hon tycker att man kan använda personcentrerad vård på röntgen genom att vara lyhörd för patientens behov. På så sätt blir genomförandet av undersökningen smidigare, vilket resulterar i att bilderna får en högre kvalitet och patienten blir mer nöjda och glada.

 

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!