Därför behövs specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

Vårdförbundet driver frågan om en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor som också ska leda till löneutveckling.

Diagnostisk radiologi spelar en viktig och central roll i modern sjukvård, då säker diagnos är en grundläggande del i patientens behandling. Röntgensjuksköterskans verksamhetsområden omfattar undersökningar och behandlingar av människan i alla åldrar. Snabb teknologisk utveckling angående avancerad utrustning och komplexa undersökningar ställer höga krav på röntgensjuksköterskan.

Patienter förutsätter att vården bedrivs utifrån evidens och en personcentrerad vård. Det krävs också specialistkompetens avseende bildkvalitet, stråldos, strålsäkerhet för både patient och personal. Den avancerade och högteknologiska utvecklingen avseende digitalisering innebär ett ökat ansvar för röntgensjuksköterskan och det ställer även höga krav på specialistkunskaper.

Om verksamheten ska bedrivas effektivt och patientsäkert måste också verksamheten utvecklas kompetensmässigt. En av röntgenverksamheternas utmaningar nu och i framtiden är att ha kompetenta medarbetare med specialistkompetens. Med andra ord står vi idag inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen på Sveriges röntgenavdelningar. Specialistutbildning leder till en ökad kompetensförsörjning. Genom att säkra försörjningen av specialiströntgensjuksköterskor inom den diagnostiskt radiologiska verksamheten ökar möjligheterna att möta behoven hos växande och åldrande befolkningen. Specialiströntgensjuksköterskeutbildning leder till fördjupade kunskaper inom huvudområdet radiografi och skapar förutsättningar för implementering av evidensbaserad vård. Detta stärker ytterligare röntgensjuksköterskans möjligheter att följa kunskapsutvecklingen nationellt och internationellt och finnas med i forskningsfronten.

Med specialistutbildade röntgensjuksköterskor skapas de bästa förutsättningar för forskning och expanderat samarbete mellan den akademiska och den kliniska verksamheten.  En reglerad specialistutbildning för legitimerade röntgensjuksköterskor bidrar till att säkra kompetensförsörjningen i vården generellt och i röntgenverksamheten specifikt.

Vårdförbundet driver frågan om en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor som också ska leda till löneutveckling och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Med en reglering visar samhället på betydelsen av specialistkompetens för röntgensjuksköterskor och tar ett långsiktigt ansvar för försörjningen av specialister. Med reglerade examensmål garanteras samhällets insyn och kvalitetskontroll.

 

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!