Röntgensjuksköterskan som varumärke?

Annica MagnussonHur tar jag kontrollen över den ökade specialiseringen på röntgen och min egen utveckling som röntgensjuksköterska? Så löd rubriken på seminariet som Vårdförbundet och SFR anordnade under röntgenveckan i Malmö. Vilken uppslutning! Verkligen roligt att denna fråga engagerar. Ska vi kunna möta de utmaningar som vården och röntgenverksamheten står inför behöver vi ständigt lära nytt men också fördjupa våra kunskaper som röntgensjuksköterskor.

Vem är det som arbetar på röntgen om 10 år? Den frågan behöver vi ställa oss ibland, och vi måste arbeta hårt varje dag för att se till att vi gör det. Hur agerar vi när arbetsgivaren anställer andra än röntgensjuksköterskor för att utföra arbetet? Vad är det som gör skillnad med att anställa en röntgensjuksköterska? Det är den frågan du som röntgensjuksköterska behöver svara på och kommunicera med andra kollegor inom vården och med din chef. På så sätt synliggör vi vår profession. Vem ska marknadsföra yrket om inte vi vill göra det själva? Acceptera inte att presentera dig som sjuksköterska, sköterska.

Det måste också skapas incitament som gör att det blir intressant att söka till Röntgensjuksköterskeutbildningen. Vi behöver stödja kollegor som på olika sätt har utvecklat ny kunskap. Att arbetsorganisation och karriärvägar utvecklas så att vi utvecklas.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!