Hur bidrar forskning till verksamheten?

Vår profession är fortfarande pionjär i forskningsvärlden. Den första röntgensjuksköterska som disputerade 1988 var Kerstin Hjelm-Karlsson. I Vårdfokus nummer 11, 2014 i avsnittet med titeln ”Kerstin vågade och vann” berättar hon om sin resa. Hon mötte mycket motstånd, förvånansvärt från sina kollegor, som inte riktigt förstod vad forskning innebar för professionen och för verksamheten. Det som förvånar mig ännu mer var att jag mötte motstånd 25 år senare, dock den här gången från ledningen på min före detta arbetsplats. Har man verkligen förstått hur viktig forskning är för verksamheten och dess utveckling?

Forskningskulturen varierar från arbetsplats till arbetsplats. Oftast beror det på hur positiv inställd cheferna är, deras utbildning och även om visionen för verksamheten talar om en satsning på forskning. En chef som inte förstår vad forskning innebär har också svårt att se vinsten med att bedriva forskning på arbetsplatsen. Själv vet jag nu vad det innebär, det är ett helt nytt levnadssätt där forskning har blivit en stor del av mitt liv.  Att forska är hårt arbete – att plugga samtidigt som man arbetar I verksamheten – men en bra kombination för min del då jag vill arbeta med klinisk forskning.

Allt är inte enbart blod, svett och tårar – med utbildning kommer även kompetensutvecklingen och lite framgång också –  och det är glädjande. Det krävs kreativitet och uthållighet för att man ska nå framgång.  Framgång, anser jag, är inte enbart för mig som person men även till stor del för verksamheten där man är ansiktet utåt och för röntgensjuksköterskekåren då jag är en av pionjärerna. Varje publicerad artikel genererar pengar till forskning och utveckling i verksamheten.  Pengar som kan används för verksamhetsutvecklingen. Så visst bidrar man till verksamheten på många olika sätt.

Dessutom växer självkänslan om forskningen kommer till nytta för patienten, som för min del, handlar om sänkta stråldoser vid datortomografiundersökning av buken vilket ger en av de högsta stråldoserna idag. Hur påbörjar man en forskarkarriär? Jag vet inte om jag har det rätta svaret, men för min del handlade det om att vara nyfiken och ifrågasättande. Jag har och har haft äran och förmånen att arbeta med framstående radiologer/forskare och sjukhusfysiker och är jätte glad för den inspiration, förtroende och stöd jag får och har fått. Det betyder väldigt mycket när någon tror på en.

Att bedriva forskning i verksamheten och skapa intresse för det krävs ett positivt forskningsklimat. Det krävs även ett starkt ledarskap och stöd från kollegor som har förståelse för forskning och vad det innebär att forska.  All ära till mina kollegor som håller igång verksamheten när jag inte finns där och mina chefer som stöttar mig fullt ut. Byte av arbetsplats har tillfört ett positiv klimat för min forskning och jag känner att jag har hamnat rätt. Det bör finnas andra karriärvägar än chefskapet på en röntgenavdelning som bidrar till kompetens och verksamhets utveckling.

Melanie Joy’s ordspråk summerar denna blogg ganska fint.

"Educating yourself does not mean that you were stupid in the first place;  it means that you ar intelligent enough to know that there is plenty left to learn"

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!