Är du en övervintrad Flåårence?

Jag arbetar viss del av min tjänst på en operationsavdelning på ett stort sjukhus i länet och resten på Vårdförbundet. För att underlätta schemaläggningen tar jag oftast helgpass. Där är arbetstiden 7:30-14 med beredskap till 07:00 dagen därpå. Jag har hittills aldrig fått gå hem kl 14:00 utan blir kvar på beredskapen. Är detta då en oförutsedd händelse? NEJ, Inte enligt mig i alla fall.

Eller som min kollega uttryckte det, i värsta fall träffar jag nattpersonalen på anestesin när jag kommer, dag- och kvällspersonalen under arbetspassen och sedan kommer nattpersonalen tillbaka, Innan jag fått gå hem! Då känns det orättvist. Visst, det är ju frivilligt att välja var man arbetar och visst är det så, jag säger inte att jag inte kan arbeta på min beredskap, jag säger bara att jag jobbar för att jobba på min arbetstid! Som de flesta andra i detta land. Jag gillar förutom övertidsarbetet min arbetsplats och arbetskamrater!

Beredskapsbegreppet som egentligen hör ihop med handlingsberedskap för samhällets eventuella tänkta katastroflägen (brand, olyckor, krig och annan katastrof), finns i vården och hänger sig envist kvar. Jag kan förstå att det används för oförutsedda händelser som man inte kan planera som ex akuta kejsarsnitt eller andra akuta operationer, men att det, som på vissa arbetsplatser används som planerad övertid. Det köper inte jag!

Beredskapstiden är som ni kanske vet utöver arbetstiden. Min arbetstid är 40 tim/vecka och utöver det har jag beredskap. Arbetar du din vanliga arbetstid samt på din beredskap? Vad blir din veckoarbetstid då? Hur mycket övertid har du? >200 tim? Ur hälsoperspektiv är detta heller inte bra då möjligheten till vila och återhämtning försämras Är övertiden på frivillig basis eller måste du arbeta övertid då det ingår i beredskapen?.

Vårdförbundets kongress beslutade att arbeta för en reglering av beredskap samt att försöka förbättra villkor vid eventuell beredskap.  Hur kommer vi vidare? Vi måste alla på våra arbetsplatser arbeta för en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider. Lyft frågan på APT, samverkan och medarbetarsamtal! Blir du kvar länge på din beredskap, ska du skriva avvikelse?! Är du på topp efter ett arbetspass på >12 tim? Troligen inte…

Förekommer mycket beredskap eller arbete på beredskap på din arbetsplats? Vi på Vårdförbundet, avdelning Örebro vill gärna höra hur NI har det och vad era tankar är för just er arbetsplats.

Helena Nyrén
Styrelseledamot avdelning Örebro
Operationssjuksköterska

Flex är till för frisörbesök, övertid är till för vård!

In 15 minuter tidigare än arbetspassets start. Ut 30 minuter efter arbetspassets avslut. Saldot på flexklockan tickar snabbt och snart finns ett gediget timsaldo inarbetat, arbete som inte finns med på nästa löneutbetalning. Problemet är också att du inte får bestämma över ditt saldo själv; när, hur och om du får ta ut dina timmar. Visste du att det inte ens är pensionsgrundande arbete du utför? Eller att du faktiskt bidrar till att dölja en verklig brist på kollegor?

”Jag kommer en halvtimme senare, det är Lucia på dagis” ”Jag går 1 timme tidigare idag, ska till frisören” Meningen med flexklockan är att vi ska hamna på plus minus 0 inom några dagar och att den ska användas till att flexa hem tidigare för att gå till tandläkaren ena dagen och jobba in tiden nästkommande dag. Tycker du att det är så? Trodde inte det heller. För hos ett stort antal individer finns ett berg av timmar på flexen. Och oftast beror det på att vården kräver att du stannar efter arbetspassets avslut.

Men då är det inte flex. Då är det övertid.

Övertiden äger du. Den är dessutom pensionsgrundande om du plockar ut den i pengar. Och icke att förglömma- Den fungerar som en larmklocka när det handlar om bemanningstäthet och personalbrist!

Om vårdarbetet kräver att du måste stanna kvar så är det övertid. Om du inte tillåts övertid, då borde du alltså kunna gå hem? Varför gör du inte det då? I det långa loppet är det inte alls ”snällt” mot patienterna (ett argument som oftast ges ”Jag bryr mig om patienterna”). En arbetsplats som inte har någon övertid har väl inget behov av mer personal, eller? Din överfulla flexklocka signalerar inte att det behövs mer personal, bara att du använder den flitigt. Och hur ”snäll” är du mot patienterna när du kör näsan och hela pannan i den berömda väggen och spär på bemanningsbristen ytterligare?

Det är dags att vi lär oss vad skillnaden mellan flex och övertid egentligen är. Flex är till för frisörbesök, övertid är till för vård!

Åsa Mörner
Leg sjuksköterska och barnmorska

(Tillåter inte din chef övertid fast det krävs att du stannar kvar efter arbetstid? Kontakta Vårdförbundet för stöd och råd!)

Lucka 9 – Hur viktiga är vi?

Det pratas och skrivs mycket om rast eller icke rast den sista tiden. Jag kan börja med att säga att jag tidigare har tyckt att rast är överskattat och att det fungerar lika bra utan, eller nästan lika bra. En tid i min karriär hade jag rasten inbakad i arbetstiden. Ofta gick det att ta ut rast i alla fall men jag kommer också väldigt väl ihåg de dagar som arbetsbelastningen var så hög att jag fick rast när nästa arbetslag hade tagit över. Det var oftast flera timmar efter normal rasttid och orken och hjärnkapaciteten var nere på miniminivå och för mig tog det många timmar att återhämta mig.

Efter att jag började mitt uppdrag som förtroendevald på Vårdförbundet har min åsikt ändras radikalt, på riktigt. Nu kan jag inte förstå att sjukvårdspersonal som måste prestera på topp så gott som varje minut av sin arbetstid kan välja att inte ta ut rast. 1111

Jag kan inte förstå att vi som enda yrkesgrupp på marknaden anser att vi inte behöver det som de flesta andra tycker är en självklarhet, att få i oss bränsle och lite paus i arbetsuppgifterna. Har vi övertro på den egna kapacitet eller är det välviljan som tar över klokheten och gör att vi inte bryr oss om vår egen kapacitet och hälsa?

Så länge vi löser problemet med för lite folk på arbetsplatsen med extrapass, dubbla arbetspass, övertid och att ej ta rast, då har arbetsgivaren ingen anledning att lösa problemet på annat sätt. Ingen anledning att betala bättre lön för att få kompetent personal, ingen anledning att bidra till vidareutbildning för våra yrkesgrupper, för att det alltid är någon som löser problemet för stunden och i längden kanske betalar med sin hälsa.

Rósa Ólafsdóttir
Barnmorska och Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro