Rätt person på rätt plats

Vi ser och hör allt oftare att arbetsuppgifter som ska utföras av legitimerad personal delegeras till andra professioner. Delegering pressas fram pga brist på våra yrkesgrupper.
Trots att det är tydligt i författningar att delegering inte får ske på grund av personalbrist eller av ekonomiska skäl genomförs detta dagligen i våra verksamheter.

Innan en delegering till en person som saknar formell kompetens ska denne erhålla undervisning och information om arbetsuppgiften så att reell kompetens uppnås. Den som delegerar ska säkerställa att personen i fråga har förstått vad uppgiften innebär, hur den ska utföras och vilka omständigheter kring arbetsuppgiften som påverkas och vad som ska göras vid eventuella komplikationer då uppgiften utförs.

Det förekommer att verksamhetschef delegerar arbetsuppgifter men vem tror ni ger undervisningen?? Vem tar ansvaret om det blir fel?

Det uppfinns nya roller för olegitimerad personal som kallas t.ex. lillasyster eller minisyrra. Undersköterskor har en skyddad yrkestitel och är säkert, med all rätt, stolta över den.
Det är nästan kränkande att döpa om dem till en
”hittepå-titel” istället för att de som undersköterskor får vara en viktig del i teamet. Den person som får ett utökat uppdrag ska ha en tydlig beskrivning av arbetsuppgiften och omfattningen av denna.

I kommunerna förutsätts det att undersköterskor och sjukvårdsbiträden ska få delegering att utföra vissa arbetsuppgifter som går under sjuksköterskans ansvarsområde, till exempel läkemedelshantering, att ge tabletter av olika slag, ta blodsockerprov och ge insulin. Den kommunala vården skulle inte fungera utan dessa delegeringar.

Vi sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor är experter på omvårdnad. Det är inte bara det tekniska kring läkemedelshantering, att ta ett prov eller sätta en kateter etc. Vi kan se hela patienten, göra bedömningar, och anpassa behandlingen utifrån dessa.

Är det verkligen rätt arbetsuppgifter som lyfts bort från oss. Sjuksköterskorna är någon sorts allt i allo som tar över och fixar allt möjligt som någon annan skulle kunna göra minst lika bra, ibland t.o.m. bättre, ansvara för bilvård, däckbyte etc, administrativa uppgifter, beställa tvätt och förråd, jag skulle kunna ge många fler exempel.

Vi måste värna om våra professioner!

Komplexa uppgifter som är av avancerad art och normalt sett inte ska kunna delegeras överförs till andra yrkesgrupper. Våra professioner är underbemannade, pressade och slitna och tenderar att gå med på dessa förändringar och tycka att det är en lättnad att slippa åtminstone någon arbetsuppgift utan att se riskerna för mer långtgående konsekvenser.
Denna typ av överföring av arbetsuppgifter är förutom en patientsäkerhetsrisk även kopplade till villkor och lön i allra högsta grad, om någon annan ”kan” utföra våra arbetsuppgifter, varför ska då våra professioner anställas och varför är vi viktiga?!

Anna-Carin Lundvall, stolt och ansvarstagande distriktssköterska
Huvudskyddsombud, styrelseledamot Vårdförbundet avd. Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!