Som legitimerad sjuksköterska och legitimerad barnmorska har jag två yrkesetiska koder att förhålla mig till. De ledsagar mig i mitt arbete och fungerar som min etiska kompass. Den yrkesetiska koden kan vara vägledande för etiska övervägande, ställningstaganden och beslutsfattande i professionen.  Den genomsyras av respekt, empati samt professionellt ansvar och berör människors enskilda värde utifrån en humanistisk människosyn.

Jag är stolt över båda mina yrkesetiska koder, de skapar en känsla av både stolthet och professionalism som gör mig medveten om både mitt etiska professionsansvar och individens olika synsätt och ställningstaganden. Att arbeta som sjuksköterska och barnmorska är komplext. Mina professioner arbetar med människan genom hela livet och dess höga toppar och djupa dalar, genom smärta och lidande, sorg och högsta glädje. Det handlar inte om maskiner med en tryckt instruktionsmanual att följa.

Men den vård vi arbetar i idag saknar en etisk kompass. Det är ett gigantiskt maskineri med stuprörsformade indelningar och snäva marginaler. En vård som präglas av stress, besparingar och ojämlikhet. En vård där den anställda har orimliga villkor för att kunna arbeta tryggt och säkert, med möjlighet till en personcentrerad vård med etiska reflektioner och överväganden.

I dagens vård är etisk stress en kronisk pandemi.

Varför har det blivit så?

Vården baseras på politiska beslut av folkvalda politiker, precis som de ekonomiska förutsättningarna. En stor byråkratisk apparat snurrar runt alla klubbade förslag och enskilda regioner och kommuner hittar på lite egna versioner av högre fattade beslut, något som försvårar möjligheten till en jämlik vård oavsett var du bor.

Var finns den vägledande etiken i de beslut som fattas och den ekonomi som sätter ramarna. Beslut som tar hänsyn till  människors liv och hälsa? Var finns människan som fastnat i vårdkön, kvinnan som fått ett förlängt lidande pga fördröjda provsvar, mannen som inte får en tid på vårdcentralen trots sina långvariga problem, något som lett till en obotlig sjukdom?

Skulle besluten se annorlunda ut om det fanns en etisk kod kopplad till alla politiska beslut som kan vägleda i beslutsfattandet likt en etisk kompass?

Och i så fall;  kan man köpa en etisk kompass i julklapp att dela ut både till höger och vänster?

 


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!