Min fråga till er som bestämmer, är detta en ok arbetsmiljö och en bra vård?

På regionen Örebro läns hemsida står: vårdcentralen är basen i länets sjukvård och det är hit du ska vända dig i första hand vid sjukdom eller frågor kring din hälsa, hur ska detta kunna ske utan tillräckliga resurser?

I regionens verksamhetsplan står: Att ge vård av hög kvalitet innebär att vård kan erbjudas av rätt kompetens vid rätt tillfälle. En fungerande primärvård är också en viktig faktor för att förbättra tillgängligheten. En hälsofrämjande arbetsmiljö ska kännetecknas av ett öppet klimat för dialog. Arbetsmiljöarbetet är en viktig faktor för attraktiva, välfungerande och hållbara arbetsplatser där medarbetare ges förutsättningar för att göra ett bra jobb och nå verksamhetens mål.

Utifrån dessa fina ord är då frågan vad är primärvårdens uppdrag idag egentligen?

 

Det är inte vi på golvet som har sett till att ekonomin är i det läget som det är idag, men det är vi som ska tvingas ordna upp den. Hur kan detta var möjligt?

 

Det kallas att vi ska hjälpas åt inom primärvården. Det som verkligen sker är att man slår sönder välfungerande enheter där dessa tvingas hjälpa till där resurser inte finns. Borde kanske arbetsgivaren lägga större intresse i varför det inte är lika välfungerande på alla enheter i stället för att förstöra dem som fungerar. Att smeta ut det så att alla får det lite halvdåligt tror arbetsgivaren att detta gör att fler vill stanna eller börja?

Hur ska nära vård med kännedom om patienterna kunna bedrivas när sammanslagningar och flytt av resurser görs.

Det pratas om att vården ska ställas om till just nära vård och primärvården får en allt sjukare och mera komplicerade patienter att ta hand. Hur ska detta kunna genomföras med en god arbetsmiljö och patientsäkerhet utan att tillföra resurser?

Att dagligen bli utskälld står inte i vår arbetsbeskrivning eller i våra anställningsavtal. Att bli kallad dum i huvudet olika könsord och skriken åt, hade ni accepterat detta?

Att öppna fler ingångar till vården blir detta verkligen bättre? Idag kan patienten ta kontakt med sin vårdcentral via telefon, komma i kassan, drop in, 1177.se, 1177 direkt. Alla dessa ingångar ska bemannas av sjuksköterskor och distriktssköterskor på vårdcentralerna. 1177 direkt dessutom på två ställen både central och på den egna vårdcentralen. Ofta hinner patienten ta kontakt på flera olika sätt också gällande samma ärende. Sedan har vi 1177, regionens digitala mottagningar både en ”vanlig” och för barn. Sedan alla dessa nätläkare.

 

Jag skulle vilja berätta hur en dag kan se ut för mig på jobbet

Kl 07,30 få i korridoren på väg in reda på att två kollegor är sjuka/vabbar en läkare och en sjuksköterska

Jag är akutsjuksköterska på fm. Börjar rodda med att boka av läkartiderna finns inget att boka om till utan de får kallas igen med väntetider på flera veckor. Vi bokar över sjuksköterskekollegans patienter på oss andra genom att dubbelboka oss. Jag får avboka min astmamottagning på eftermiddagen för att sitta i telefon och 1177 direkt. Även dessa avbokade patienter kommer att få vänta flera veckor på ny tid.

KL 08,05 innan jobbet med av och ombokningar är färdigt kommer en obokad patient i kassan med stopp i sin urinkateter som behöver hjälp med detta. Under tiden patienten tas om hand hinner hemsjukvården ringa de behöver läkarkontakt.

Kl 08,25 fortsätter med att boka om och av patienter, SÄBO ringer de behöver också akut läkarkontakt. Börjar med MVK det finns 38 meddelande. Kollegorna i flexin får se över om det kommer något i 1177 direkt detta hinner jag inte med.

Kl 09,00 drop in drar i gång, det blev ingen fika. Förhoppningsvis hinner jag och kollega beta av MVK under drop in, detta kan vi snabbt glömma då det på drop in idag kommer 27 patienter. Många arga över att inte kunna få en bokad tid de kan inte sitta och vänta så här länge. Under drop in ringer akuttelefonen totalt 6 gånger det är SÄBO, hemsjukvården, patienter och slutenvården som vill ha kontakt. I drop in kommer en patient med bröstsmärtor som måste tas om hand först detta slutar med ambulanstransport till AKM och jag blir upptagen där.

Kl 12,00 klara med dagens drop in, men ingen dokumentation har hunnits göra i journalsystemet. Jag måste nu få gå på vår frågerunda för att diskutera de 8 patienter som jag har som ärenden sedan dagar innan med kollegor för att sedan återkomma till patienterna. Vi har ständigt runt 8-10 pågående ärenden som vi inte kan avsluta utan behöver konsultera olika kollegor och sedan återkomma till patienten.

kl 12,40 lunch påbörjas 10 min för sent så det blir bara 20 min idag. Kollegorna är också efter då de fått ta den sjuka kollegans patienter på fm.

Kl 13,00 blir flexi och 1177 direkt  istället för astmamottagning för mig. Jag halkar efter i flexin redan på samtal 3 en patient som tar 24 minuter i stället för de 7 som samtalet ska ta. Jag ringer på så gott jag kan kollegorna har ju också fullt upp. Det kommer även 3 ärenden i 1177 direkt som ska tas om hand mellan samtalen. Blir vid ett av samtalen så utskälld att samtalet får avslutas. Jag känner mig vid det här laget helt tömd på energi. Då två patienter inte svarar hinner jag i kapp lite. Sen eftermiddag blir lite lugnare i telefonen så jag hinner börja lite med dokumentationen av fm drop in, jag och sjuksköterskekollegan från drop in har 25 av dessa 27 patienter att dokumentera på.

Kl 16,50 hinner återkoppla till två patienter som väntar på detta sedan tidigare.

Kl 17,54 stämplar ut 54 min efter arbetspasset slut, då har jag inte hunnit dokumentera klart detta får göras imorgon någon gång och min hög med ärenden som inte kunnat avslutas från flexin består nu av 11 stycken.

Nu är min fråga till er som bestämmer i vården, är detta en ok arbetsmiljö och en bra vård? Om de fina orden i verksamhetsplanen var verklighet skulle jag inte behöva skriva detta.

 God Jul från / 

Lotta Swenson leg. sjuksköterska med en specialistutbildning inom

intensivvård och pågående utbildning till distriktssköterska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!