Ska vi som medarbetare offra vår hälsa pga personalbrist? Svaret från mig är klart NEJ

November månad bjuder på höstluft och mörker. Men som vinterbadare är det äntligen kallt i vattnet och nu får man den där goa känslan i kroppen efter ett dopp .

Nu har många av er påbörjat era nya scheman och har minst 11 timmars vila/återhämtning mellan arbetspassen. Jag hör att inte alla våra medlemmar är nöjda med sina scheman och har full förståelse för detta. Det första schemat blir kanske inte det bästa, prova er fram och se vad som eventuellt kan justeras till det bättre nästa schemaperiod. Att få till regelbunden återhämtning och ett bra schema för alla medarbetare i en organisation som har brist på våra professioner är en utmaning. Men frågan är fortfarande om det är vi som medarbetare som ska offra vår hälsa med osunda scheman för att täcka upp denna personalbrist? Svaret från mig är klart NEJ på den frågan! Vi är alla värda en hälsosam arbetstidsförläggning. Ingen av oss ska behöva riskera att bli sjuka av vårt arbete. Har arbetsgivaren verkligen gjort allt de kan för att behålla och rekrytera våra professioner? Enligt mig är svaret även denna gång NEJ.

Angående regionens besparingar vill jag bara påminna er om att ni troligen vet saker innan oss som arbetar fackligt så tveka inte med att höra av er. Kontakta oss direkt via mail / telefon alternativt ring 0771 420 420 eller maila info.orebro@vardforbundet.se om att ni önskar kontakt med avdelning Örebro så skapas ett ärende och vi kontaktar er. Detsamma gäller naturligtvis oavsett vilken arbetsgivare ni har.

Jag skriver detta brev onsdagen 8/11 så jag vill säga ett varmt GRATTIS till alla röntgensjuksköterskor, i dag är det er dag. Så viktigt att svensk sjukvård har rätt kompentens till rätt arbetsuppgifter. Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter kan inte utföras av någon annan yrkesgrupp. Det är ni som är utbildade och kan strålsäkerhet.

November månad är inte bara mörk, den är även Vårdförbundets synlighetsmånad. Hoppas att vi ses när vi ger oss ut på husbilsturné. Tisdag 21/11 kommer vi till Karlskoga, torsdag 23/11 till Lindesberg och måndag 27/11 till USÖ.

Jag vill till sist uppmärksamma en pågående forskningsstudie, där forskare från Örebro universitet undersöker vad som påverkar sjuksköterskors upplevelser av vad som inverkar på en hälsosam och hållbar arbetsmiljö. Forskningsstudien består av en enkät, som ni via mail från arbetsgivaren har blivit inbjudna till att besvara, samt intervjuer som kommer att äga rum i vår. Vi vill uppmuntra alla våra medlemmar till att delta eftersom vi behöver få mer kunskap om vad som upplevs vara hälsosamt och hållbart i vår arbetsmiljö, för att sedan kunna använda denna kunskap i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du får fylla i enkäten på din arbetstid, med arbetsgivarens godtycke, eftersom de ser kunskap om vad som utgör en hälsosam och hållbar arbetsmiljö för sjuksköterskor som betydelsefull för framtidens sjukvård. Har ni funderingar om projektet kan ni nå projektansvariga på mejladressen hassk@oru.se Detta gäller alla sjuksköterskor, specialist sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor med anställning i regionen och Örebro kommun.

 

// Ulrika Hedelind

Avdelningsordförande och kallbaderska   

 

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!